Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Финансы->Реферат — «Державный борг i нацiональне виробництво»

Реферат — «Державный борг i нацiональне виробництво»

Вид работы: реферат

Дисциплина: Управлiння державним боргом

Тема: Державный борг i нацiональне виробництво

Объем: 19 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Сутність держаного боргу та його значення

2. Національне виробництво, його результати та основні макроекономічні показники

Висновки

Список використаних джерел

 

Вступ 

Як відомо  державний борг є закономірним  і неминучим наслідком застосування державного кредиту. Визначення економічної суті державного боргу має значне практичне і теоретичне значення. Не так давно суть визначення "державний борг" трактувався сучасними фінансовими науковцями як "негативне явище", характерний лише капіталістичній економіці з надто негативними наслідками для країн які брали у борг. Завдяки переконливому досвіду більшості країн засвідчує про те, що бюджетний дефіцит і державний борг  у очевидно допустимих межах не створюють негативних наслідків для економіки.  Крім того Разом з тим, надлишковий державний борг може заподіяти серйозні небажані наслідки,які можуть супроводжуватися значними сплатами відсотків, а відтак, зменшенням заощаджень, витісненням приватних інвестицій державними запозиченнями, що зменшує  економічне зростання і призводить до зменшення доходів населення. Таким чином, державний борг і державний кредит і тепер тлумачать у категоріях добра і зла, то як гарантію  процвітання, то як загрозу національним інтересам, а відношення науковців до боргів держави було і залишається неоднозначним.

Крім того,  сучасному науковому лексиконі державний борг є такою самою загальновизнаною економічною категорією, як податки фінанси, бюджет; відіграє значну роль в економічному житті суспільства та вимагає чіткої концептуальної, законодавчої й організаційно-правової регламентації,  найперше, з точкки зору необхідності забезпечення ефективного управління ним.

Боргова стійкість є визначною  основою економічної стійкості і зростання кожної країни. Черезмірний рівень заборгованості започатковує зворотні стимули для приватних інвесторів і урядів, що шкодить  довгостроким основам для економічного зростання держави. Крім того, слід відмітити, що країни з досить високим рівнем зовнішнього боргу є надто вразливими до зупинення надходження чи зворотного руху іноземного капіталу. Саме тому проблеми управління державним боргом України та його обслуговування постають особливо гостро.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богдан Т. П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України / Т. П. Богдан // Фінанси України, 2011. - №1. - С. 13-23.

2. Статистичні дані МФУ щодо державного боргу [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

3. Пасько О. В. Економічні та політичні аспекти регулювання державного боргу: Україна і світ / О. В. Пасько // Фінанси і кредит, 2009. – №4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

4. Сігайов А.О. Тягар державного боргу / А.О. Сігайов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць, 2010. – Вип. 3. – С. 30-32. Рецензент: д.е.н., професор Стельмащук А.Л

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать реферат