Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Маркетинг и реклама->Реферат — «Методи оцінки товарно-матеріальних запасів»

Реферат — «Методи оцінки товарно-матеріальних запасів»

Вид работы: реферат

Дисциплина: товароведение

Тема: Методи оцінки товарно-матеріальних запасів

(Методы оценки товарно-материальных запасов)

Объем: 14 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. Сутність товарно-матеріальних запасів

2. Методи оцінки товарно-матеріальних запасів

3. Аналіз досвіду застосування методів оцінки товарно-матеріальних запасів в зарубіжній практиці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Товарно-матеріальні цінності мають виключне значення в діяльності підприємств. Їхня різноманітність, яка обумовлена особливостями діяльності підприємств, потребує широкого вибору оцінок. При виборі оцінки враховуються витрати на придбання, оприбуткування, доставку, виготовлення, вибуття.

Методи оцінки пов’язані з ефективністю процесів управління. Найповніше вони проявляються у бухгалтерському обліку як системі безперервного спостереження за господарською діяльністю підприємства. Необхідною умовою підтримання виробництва сільськогосподарської продукції на певному рівні є постійна наявність частини оборотних активів у матеріальній формі, що представлені у вигляді запасів.

Значний внесок у вирішення окремих проблем, пов'язаних з розробкою науково обґрунтованих підходів до класифікації та обліку ТМЦ робили такі вчені, як Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, М.В. Кужельний, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лінник, Н.М. Ткаченко, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, П.С. Смоленюк, П.Л. Сук, В.П. Ярмоленко та ін.

Ними визнано, що оцінка ТМЦ досить нормативно урегульоване поняття, тому знаходиться в прямій залежності від змін у політичній та економічній кон’юнктурі. Якщо в умовах планової економіки оцінка передбачала визначення ефективності процесів господарювання, бухгалтери в основному вели облік за історичною собівартістю, то в умовах ринкової економіки на перший план постають такі вимоги до матеріальних цінностей, як ліквідність і оборотність. На думку науковців [1, 2, 3, 4], пріоритетним напрямом розвитку бухгалтерського обліку в світовій економіці стає оцінка активів за ринковою вартістю. Застосування ринкової оцінки активів (за справедливою вартістю) зумовлена необхідністю підвищення вартості підприємства, що впливає на його фінансові показники.

Все це обумовило актуальність обраної теми.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать реферат