Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Менеджмент->Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Вид работы: реферат

Дисциплина: Менеджмент персонала

Тема: Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках

(Зарубежный и отечественный опыт использования систем участия персонала в прибылях)

Объем: 25 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание:

1. СУТНІСТЬ СИСТЕМИ УЧАСТІ ПЕРСОНАЛУ В ПРИБУТКАХ ТА КАПІТАЛІ

1.1 Основні теоретичні визначення щодо участі персоналу у прибутках

1.2 Форми участі персоналу у прибутках

1.3 Системи групового стимулювання праці

2. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УЧАСТІ ПРАЦІВНИКІВ В ПРИБУТКУ ФІРМИ

2.1 Специфічні форми участі у прибутках

2.2  Зарубіжний досвід участі в прибутку

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ 

Як вже відомо, прогрес всього суспільства та його конкретних суб'єктів (підприємств, організацій, фірм) реалізується через  зміцнення та розвиток особистих матеріальних стимулів, основною формою яких є оплата праці.

Оплата праці – це виражена в грошовій формі частина валового внутрішнього продукту, яка виплачується працівникові відповідно до затраченої ним праці. При цьому існують певні інструменти стимулювання працівників до діяльності підприємства. Одним із механізмів є участь у прибутках.

Участь у прибутках є розподіленням певної частини цих прибутків між працівниками підприємства. Це можуть бути строкові розподілення, наприклад щомісяця, та відкладені розподілення, наприклад, на кілька місяців або навіть років. Також ця участь може бути у формі грошових виплат або використання певної кількості акцій підприємства.

Звичайно, наявність різних форм участі у прибутках, перш за все,  пояснюється тим, що навіть певні системи оплати праці (індивідуальні та колективні) не завжди достатньо стимулюють. Отже, працівники не завжди бажають бути співпричетним до стабільно високих загальних результатів діяльності.

Саме тому справедливий, чіткий і зрозумілий для всіх розподіл частини прибутків між власником, адміністрацією, спеціалістами, робітниками стає все більш актуальним в теперішній час. Це дозволяє не тільки створити позитивний соціальний та психологічний клімат в колективі, а також є запорукою розвитку та процвітання будь-якої організації.

Отже, є актуальним питання щодо розгляду та аналізу системи участі персоналу в прибутках підприємства. Ця тема буде розкрита в рефераті.

 

Список литературы

  1. Газдюк Н. Мотивація персоналу : теорія, втілена у практику // Бізнес компаньйон. – 2004. - № 4. – с. 18-20
  2. Тополь И. Мотивация в системе управления стоимостью компании // Управление персоналом. – 2004.- №1-2. – с. 82-86
  3. Шинкаренко В., Криворучко О. Мотивація результатів діяльності працівників // Україна: аспекти праці. – 2000. №8. –с.25-28
  4. Дмитренко Г. Мотивация и оценка персонала. - К.: МАУП,2002. - 125c.
  5. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. — 345с.
  6. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 664с.
  7. Сладкевич В.П. Мотиваційний менеджмент: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001.-85с.
  8. Спеціальна економічна теорія. - К.: Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527с.

 

 

 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Курсовая — «Валютні ризики ЗЕД та умови їх уникнення»

Заказать реферат