Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Менеджмент->Реферат — «Державне регулювання розвитку ринку цінних паперів та підвищення його ефективності»

Реферат — «Державне регулювання розвитку ринку цінних паперів та підвищення його ефективності»

Вид работы: реферат

Дисциплина: інформаційно-аналітичне забезпечення державного
фінансового менеджменту

Тема: Державне регулювання розвитку ринку цінних паперів та підвищення
його ефективності

Объем: 34 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Втуп

Розділ І. Характеристика ринку цінних паперів, принципи його функціонування, та основні моделі регулювання ринку

1.Характеристика ринку цінних паперів, принципи його функціонування

2.Основні моделі регулювання державного ринку цінних паперів та особливості механізму конролю

3.Особливості механізмів регулювання та контролю ринку цінних паперів в Україні

4. Оснговні фактори впливу на розвиток  державний ринок цінних паперів

Розділ ІІ. Аналіз інтенсивноті ровитку  державного регулювання ринку цінних паперів

5. Аналіз сучасного стану державного регулювання розвитку цінних паперів, та його класифікація

6. Аналіз інтенсивності розвитку та ефективності факторів впливу держави на ринок цінних паперів

7. Аналіз динаміки розвитку та оцінка результатів державного ринку цінних паперів 2007-2011рр

8. Аналіз державного регулювання ринку цінних аперів, шляхи підвищення ефективності управлінческіх рішень

Висновки

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Постанова ВРУ „Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 33. – ст. 257
  2. Указ Президента України „Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичань, що провадяться органами місцевого самоврядування” // Офіційний вісник України – 1998. – №  25. – стор. 9.
  3. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року “Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні” та від 28 жовтня 2005 року “Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні” // Офіційний вісник України. – 2005. – №  48. – стор. 16.
  4. Постанова КМУ «Про затвердження Національної рейтингової шкали» від 26 квітня 2007 року № 665 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 32. - стор. 25.
  5. Фондовий ринок України: Навч. посіб. / За ред. акад. В. В. Оскольського. — К.: Скарбниця, 2006р.
  6. Васюренко О.В. Банківські операції.-К.-2002.-255с
  7. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент Навчальний посібник. – Донецьк:Дон-НУ, 2005. – 368 с.
  8. Пилипенко І. І., Жук О. П. Цінні папери в Україні. — К., 2001.
  9. Джерело: ПТФС. - Режим доступу: http://www.pfts.com
  10. Джерело: ПТФС. - Режим доступу: http://www.pfts.com

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать реферат