Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Менеджмент->Реферат — «Внутрiшнi державнi запозичення та їх роль у формуваннi фiнансових ресурсiв держави у складi комплексної теми: сутнiсть i вдосконалення боргового менеджменту в Україні»

Реферат — «Внутрiшнi державнi запозичення та їх роль у формуваннi фiнансових ресурсiв держави у складi комплексної теми: сутнiсть i вдосконалення боргового менеджменту в Україні»

Вид работы: реферат

Дисциплина: Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення державного фiнансового менеджменту

Тема: Внутрiшнi державнi запозичення та їх роль у формуваннi фiнансових ресурсiв держави у складi комплексної теми: сутнiсть i вдосконалення боргового менеджменту в Україні

Объем: 24 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

  1. СУТЬ ТА РОЛЬ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ЯК СУТЬ І ВДОСКОНАЛЕННЯ БОРГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
  2. ВНУТРІШНІ ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ. ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Управління державним боргом : навч. посібн. / О.О. Прутська, О.А. Сьомченков, Ж.В. Гарбар, Л.І. Губанова, В.В. Руденко /  за  заг. ред. О.О. Прутської. – К. : Центр навч. літ-ри., 2010. – 216 с.

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.minfin.gov.ua/.

3. Офіційний сайт Націоналтного банку України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.bank.gov.ua/.

4. Павлов В.І. Цінні папери  в Україні : навч. посібн. / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов'язюк. – К. : Вид-во "Кондор", 2004. – 400 с.

5. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р., № 3480 – IV (зі змінами і доповненнями).

6. Кучер Г. Розвиток ринку внутрішніх державних боргових зобов'язань України / Г. Кучер // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – К. : Вид-во КНТЕУ. – 2011. – № 2. – С. 47-58.

7. Кондрат  І.Ю. Прогнозування показників Державного боргу  як фактора  економічної безпеки України /  І.Ю. Кондрат, С.Я. Фаріон // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 211-215. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.nbuv.gov.ua.

8. Національне рейтингове агентство "Рюрік" // Аналітичний огляд ринку облігацій України за 1 квартал 2011 року. – С. 17-18. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ru-rik.com.ua.

9. Моташко Т.П. Напрями  підвищення  активності  населення  на  внутрішньому  ринку державних запозичень України / Т.П. Моташко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 6. – С. 45-47.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать реферат