Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Психология и педагогика->Реферат — «Сексуальні проблеми дітей та дорослих в практиці юриста, судмедексперта»

Реферат — «Сексуальні проблеми дітей та дорослих в практиці юриста, судмедексперта»

Вид работы: реферат

Дисциплина: судова медицина та судова психіатрія

Тема:  Сексуальні проблеми дітей та дорослих в практиці юриста, судмедексперта

(Сексуальные проблемы детей и взрослых в практике юриста, судмедэксперта)

Объем: 17 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Важливість   базових  знань  із сексопатології  у  правозастосуванні

2. Поняття та зміст сексуальних розладів

3. Взаємозв’язок  особистих   розладів  дітей та дорослих  із злочинністю

4. Визначення осудності або неосудності особи, яка має сексуальні розлади

5. Комплексна судова експертиза

6. Застосування неправових знань у судовій  практиці

7. Заходи медичного характеру чи  кримінальна відповідальніст

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ 

У відповідності до Конституції України, зокрема  статті 29,  серед   конституційних прав і свобод людини та громадянина державою гарантовані найважливіші  особисті права. Одним з них є  право на свободу та особисту недоторканість особи, що  передбачає   право особи на захищеність від будь-якого посягання з боку будь-кого, і охоплює право на тілесну, статеву і психологічну недоторканність. 

Законодавець   вважає     суспільно-небезпечними дії, що посягають на право особи, яка досягла статевої зрілості,  самостійно вирішувати питання про своє статеве життя. Закон захищає також   право особи, яка не досягла статевої зрілості, від статевих відносин, а особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку — від розпутних   дій.

Ці   права   охороняються  на державному рівні  шляхом  закріплення в Кримінальному  кодексі України  суворої відповідальності  за  злочини про­ти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Аналіз  криміногенної  обстановки  в сучасній Україні свідчить про те, що в загальній  структурі   злочинності  статеві злочини займають  досить скромне місце. Однак це обумовлено не  високим моральним рівнем суспільства, а тим, що дійсний рівень злочинності на  сексуальному ґрунті визначити майже неможливо.

За   статистичними даними МВС України станом на 20 листопада 2012 року  протягом року було  усього зареєстровано злочинів  –  443665,  з них злочинів  проти статевої свободи та статевої недоторканності особи   – 1232, тобто питома  вага цих злочинів складає лише  0, 3 %.

До того ж, офіційна  статистика правоохоронних органів   показує   зниження рівня злочинів  проти статевої свободи та статевої недоторканості особи з року в рік.

Так, згідно даних МВС України  за зазначений   вище період,  потерпіло від зґвалтувань та замахів на зґвалтування:  

жінок  – 527 осіб торік та   439 осіб  у поточному році; 

неповнолітніх   – 124  особи торік та  82  особи  у поточному році.

Разом з тим, як свідчать дані   спеціалістів з кримінальної сексології  із  різних країн, лише 10-20 % потерпілих  від посягань на  статеву недоторканість звертаються до правоохоронних органів  за захистом.

Такий стан  речей обумовлений низької ефективністю звернень потерпілих  із заявами до правоохоронних органів,  наявністю побоювань, які викликані  соромом, страхом помсти збоку злочинців, відсутністю свідків та складним встановленням обставин злочину шляхом   медичних оглядів та інших процесуальних процедур,   що психологічно  важко сприймається  потерпілими.

Між тим,  латентна  природа  злочинівпроти статевої свободи та статевої недоторканності особи  становить загрозу для суспільства в цілому, оскільки  ці злочини морально  травмують людину та її близьких на все життя  та відбиваються на подальшій долі  особи, створюючи замкнене коло, в якому  злочинність може самовідновлюватися.

З цієї точки зору  особливо підвищену суспільну небезпеку  становлять  статеві злочини щодо малолітніх та  неповнолітніх.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонян Ю. М. и др. Криминальная сексология / Антонян Ю. М., Ткаченко А. А., Шостакович Б. В.; Под ред. Антоняна Ю. М. — М.: Спарк, 1999. — С. 223.

2. Білецький Є.М., Білецька Г.А. Судова медицина та судова психіатрія —  Х.: Одіссей, 2003. — С.250-273.

3. Гульман Б.Л.. Сексуальные преступления. — Харьков: ИМП “Рубикон”, 1994. — С. 120.

4. Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1980. - С. 31.

5. Закон   України "Про психіатричну  допомогу"  від 22 лютого 2000 року N 1489- III//http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/(повний шлях) 1489-1

6. Закон   України "Про  судову експертизу»  від 25 лютого 1994 року  N 4038-II// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (повний шлях)4038-124

7. Зайцев О. О. Психічна патологія в осіб молодого віку, які скоїли сексуальні злочини (діагностика, клініка, лікування та профілактика): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.01.16 «Психіатрія» / О. О. Зайцев. – К., 2005. – С. 3-7

8. Конституція України 28 червня 1996 року  //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (повний шлях) 254к/96-вр/page

9. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ (повний шлях) 2341-14

10.  Кримінальний  процесуальний кодекс України від  13 квітня 2012 року// http:// zakon4.rada. gov.ua/laws/show/ (повний шлях) 4651-17

11. Маляренко В. Т., Мачужак Я .В. Про статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995 – 1997). – К., 1998.3.

12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 8 жовтня 2001 р. N 397 “ Про затвердження нормативно-правових документів з окремих      питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади”  //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/(повний шлях)z0215-02 

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судамипримусових заходів медичного характеру” N 7 від  03.06.2005  //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/(повний шлях) v0007700-05

14. Сафронов В.Н. Вопросы квалификации половых преступлений / В.Н. Сафронов. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. –  С.3.

15.  Старович  Збигнев  Судебная сексология/Пер. с польск. — М.: Юридическая литература., 1991. Рецензенты и переводчики: Д. К. Лунин и канд. мед. наук В. П. Ольховик/  —  С. 1.

16. Стан та структура злочинності в Україні (станом на 20 листопада 2012 року) //http://www.mvs.gov.ua (повний шлях)  control/main/uk/publish/article/813157

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать реферат