Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Право->Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Вид работы: реферат

Дисциплина: Право

Тема: Корпоративне право Китаю

(Корпоративное право Китая)

Объем: 19 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Загальні положення і терміни корпоративного права Китаю

2. Створення та організація діяльності компанії з обмеженою відповідальністю

3. Корпоративні облігації

4. Правові норми корпоративного права Китаю на сучасному етапі

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ 

До сьогоднішнього дня визначення поняття корпоративних прав в Китайській Народній Республіці є дискусійним. Першим нормативно-правовим актом, який передбачив поняття «корпоративні права», був Закон  „Про кампанії” прийнятий на п'ятій сесії Постійного 29 грудня 1993.

Даним Законом визначаються і регулюються питання створення та організації структури компанії з обмеженою відповідальністю, її організаційні установки, спеціальні положення, що стосуються акціонерів товариства з обмеженою відповідальністю, визначено спеціальні положення, що стосуються виключно державних компаній. Також визначаються положення, права і обов’язки Асамблеї акціонерів, Ради директорів, менеджерів та наглядової ради. Визначаються спеціальні положення, що стосуються організаційної, випуску, передача акцій акціонерного товариство з обмеженою та корпоративних облігацій. Особливо чітко даним Законом визначені фінансові питання та питання обліку кампаній, в тому числі злиття і розділення компанії, збільшення та утримання статутного капіталу, розпуск та ліквідації компанії. Глава XI Закон  „Про кампанії” визначає рамки правовідносин філій іноземних кампаній та їх правову відповідальність. [2]

Розуміння поняття корпоративних прав знайшло своє відображення  і у наступних нормативно-правових актах КНР: Закон про недобросовісну конкуренцію (1993р.), Антимонопольне законодавство Народної Республіки Китай (2007р.), Закон про кампанії прийнятий у 1993р., переглянутий у 2005р., Закон проти недобросовісної конкуренції, Закон промислових підприємств, що належать всьому народові (1988р.). Ці закони ведуть міжнародно визнані норми для структурування господарюючих суб'єктів, керуючий включення капіталу і граничної відповідальності. [2]

Згадка про корпоративні права є і в Законі про китайські зовнішні підприємства, Закон про китайсько-іноземні спільні підприємства китайських та іноземних інвестицій (2000р.), Закон про господарські договори за участю іноземного капіталу, (1985р.), Закон про іноземні підприємства (1986р.).Таким чином, аналіз цих норм законодавства дає підстави дійти висновку, що до 2005 р. корпоративні права в Україні розглядалися лише як права власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку, включаючи певні правомочності.

Ширшого за своїм значенням визначення корпоративних прав як права власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства,  набуло у зв’язку із внесенням змін до цього Закону „Про кампанії” в 2006 році, яким передбачано, що кампанія є некомерційним господарським товариством.

За прийняття цього закону, старі, традиційні законодавчі сприйняття категоризації підприємств та їх форм власність були відкинуті.

Таким чином, новий вид сучасного корпоративного правового режиму був створений. Корпоративне право КНР включає в себе наступні положення:

1) право створювати господарчи  суб'єкти,

2) створення, функціонування організації, її кредитоспроможність;

3) створення стандартів корпоративного управління, засновані на реєстрації і балансу принципів загальних зборів акціонерів;

4) сприяння прозорості та розкриття інформації ділової практики компаній шляхом регулювання бухгалтерського обліку та фінансової систем;

5) збільшення обов'язків з управління командою кампанії;

6) захисту прав та інтересів співробітників компанії.

Таким чином прийняття КНР Закону про кампанії призвело до захисту прав та інтересів різних типів господарчих суб'єктів, їх свободи створення, і незалежності управління. 

 

Список литературы

1. Закон „ Про кампанії”. Електронный ресурс. Режим доступа: http://www.chinalawblog.com/2009/12/china_corporate_law_ the_ basics.html

 

2. Законодавство. Китай.  Електронный ресурс. Режим доступа: http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwechi.htm

 

3. Жорнокуй Ю. Поняття спільного (корпоративного) інвестування та його ознаки. -Підприємництво, господарство і право. - 2005. - N 10. - C.8-12

 

4. Мельник О.О. Корпоративне право. Навчально-практичний посібник із зразками документів Издательство: ФОП. –К., 2008.

 

5. Рувимівна О.К. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняно-правовий аналіз. – К.: Освіта. - 2006.

 

6. Ситник В.О. Корпоративне право. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003.

 

 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «История государства и права Латвии»

Заказать реферат