Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Право->Реферат — «Українська історична легенда як джерело вивчення козацького звичаєвого права»

Реферат — «Українська історична легенда як джерело вивчення козацького звичаєвого права»

Вид работы: реферат

Дисциплина: звичаєве право

Тема: Українська історична легенда як джерело вивчення козацького звичаєвого права

(Украинская историческая легенда как источник изучения казацкого обычного права)

Объем: 14 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

1. Поняття козацького звичаєвого права на території України

2. Легенди як історичне джерело про козаків

3. Аналіз легенд

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Терлюк І.Я. Історія держави і права України [Текст]: навчальний посібник / І. Я. Терлюк. – К. : Атіка, 2011. – 944 с.
  2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України. 3-тє вид. Підручник. Затверджено МОН України. – К.: Алерта, 2010. – 412 с.
  3.  Історико-літературні твори 30–80-х рр. ХVІІІ ст. в українській історіографії // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1999. – Вип. 9. – С.73–96.
  4.  Пастух Т. Гіперболічно-легендарна романтика героїзму у зображенні козацьких ватажків / Пастух Тетяна // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. – Вип. 20. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С.259-263. 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать реферат