Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Право->Реферат — «Загальні положення про відшкодування шкоди»

Реферат — «Загальні положення про відшкодування шкоди»

Вид работы: реферат

Дисциплина: цивільне право

Тема: Загальні положення про відшкодування шкоди

(Общие положения о возмещении вреда)

Объем: 26 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1.Загальна характеристика інституту відшкодування шкоди

2. Відшкодування шкоди, заподіяної актами влади державних і громадських організацій

3. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою та неповнолітньою особою

Висновки

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356;

2. Бичкова С.С., Бірюков І.А. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання. Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2006.- 498 c.

3. Іваник Д.О. Визначення поняття збитків у законодавстві України. Елекронний ресурс. / Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2009/Economics/42458.doc.htm

4. Ківалова Т.С. Зобов'язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми. : Дис... д-ра наук: 12.00.03 - 2009.

5. Крисань Т.Є. Збитки як категорія цивільного права України. : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2008.

6. Немченко С.С. Цивільно-правові аспекти відповідальності за шкоду, заподіяну малолітніми фізичними особами. / Вісник ЗНУ. – 2012. - № 2. – С.67-72

7. Правознавство. За ред. Копиленко О.П., Мозговий Л.І.. – К. – 2007 р. – 512с.

8. Стефанчук Р.О.. Цивільне право України. Навчальний посібник. Київ: Прецедент. – 2005. – 343 с.

9. Українське цивільне право, Заіка Ю.О. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посіб. — К. Істина, 2005. — 312 с

10. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – 1140 с.

11. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов´язання. Навчальний посібник. За заг. ред. С.С. Бичкової - К.: КНТ, 2006.- 498 c.

12.Цивільне право України. Частина перша Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с.

13.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864 с.

14.Цивільне право України. т.1. Навчальний посібник. За заг. ред. В. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - К. : Юрінком Інтер, 2007.- 480 c.

15. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – 1140 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать реферат