Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Страхование->Реферат — «Річна бухгалтерська звітність страхової організації. Структура бухгалтерської звітності страховика»

Реферат — «Річна бухгалтерська звітність страхової організації. Структура бухгалтерської звітності страховика»

Вид работы: реферат

Дисциплина: страхование

Тема:  Річна бухгалтерська звітність страхової організації. Структура бухгалтерської звітності страховика

(Годовая бухгалтерская отчетность страховой организации. Структура бухгалтерской отчетности страховщика)

Объем: 13 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Річна бухгалтерська звітність страхової організації

2. Структура бухгалтерської звітності страховика

Висновки

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Шматко Ю. В. Особливості фінансової звітності страхових компаній України [Електронний ресурс] / Ю. В. Шматко. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=15453
  2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» : наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
  5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.
  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: наказ Міністерства фінансів України від 12 травня 2005 р. № 412.
  7. Про Примітки до річної фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000. № 302.
  8. Ткачук В. О. Особливості фінансової звітності страхових компаній України [Електронний ресурс] / В. О. Ткачук, О. М. Яцков, Л. П. Шевчук. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com 
  9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-14.

10. Порядок складання звітних даних страховиків: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004. № 39.

11. Ряснова Т. В. Проблемы бухгалтерского учета и аудита в страховых компаниях / Т. В. Ряснова // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. – 2004. - №1. – С. 206-208.

12. Гарматій Т. О. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Облік, аналіз та контроль діяльності страхування організацій» (частина ІІ) для студентів спеціальності 7050104 / Т. О. Гарматій. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 83 с.

13. Буханець Д. Г. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Д. Г. Буханець. – Київ, 2000. – 20 с.

14. Вареня В. Особливості обліку та звітності страховиків [Електронний ресурс] / В. Вареня, Т. Вареня // Школа бухгалтера. – 2004. - №7. - Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0457.html

15. Вареня В. Особливості обліку та звітності страховиків [Електронний ресурс] / В. Вареня, Т. Вареня // Школа бухгалтера. – 2004. - №8. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0441.html

16. Вареня В. Особливості обліку та звітності страховиків [Електронний ресурс] / В. Вареня, Т. Вареня // Школа бухгалтера. – 2004. - №9 – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0425.html

17. Приходько В.С. Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / В. С. Приходько. – Київ, 2000. – 16 с.

18. Облік та аудит в страхових компаніях: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. О. Гарматій. – Тернопіль: 2004. - 180 с.

19. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 №85/96-ВР із змінами.

20. Голубнича Г. П. Адаптація законодавства зі звітності українських страхових компаній до вимог ЄС / Г. П. Голубнича // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2007. - № 94-95. - С. 96-99.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні»
Курсовая — «Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важель в забезпеченні стабільності сільськогосподарського виробництва»
Статья — «Інвестиційні можливості страхових компаній в галузі страхування туристів»

Заказать реферат