Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Технические дисциплины->Реферат — «Джерела енергії: історія та сучасність»

Реферат — «Джерела енергії: історія та сучасність»

Вид работы: реферат

Дисциплина: физика

Тема: Джерела енергії: історія та сучасність

(Источники энергии: история и современность)

Объем: 13 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Історія  розвитку  джерел енергії

2. Сучасні  джерела енергії та їх особливості

3. Перспективи на напрямки  розвитку  енергетики

Висновок

 

Вступление 

Весь період існування людство використовувало різноманітні джерела енергії для свого існування. Використання джерел енергії визначалося загальним рівнем  розвитку  самого  людства  та  його  промислових  сил. Досягнувши певного рівня  розвитку  людство переходило до наступного джерела енергії та розвивалося далі.

Людство  упродовж  усієї  своєї  історії  прагнуло  використати  джерела  енергії  для  вирішення  своїх  завдань.  На зорі  історії  людина  почала  використати  енергію  води, що падала,  пізніше,  в середні віки,  людство  навчилося  використати  енергію  вітру. Вітряки та водяні колеса широко використовувалися для підіймання  води, обертання  жорен, як приводи  гончарних  кругів, тощо. З часом  цього  стало  недостатньо  для  розвитку  промисловості,  адже  вітер  не завжди  досить  сильний,  для того, щоб  обертати  крила  вітряних  млинів,  а  вода  замерзає  взимку.   Але  у кінці  ХVIII  століття   був  винайдений  паровий  двигун.  З  винаходом  парового  двигуна  став  можливим  подальший  розвиток  техніки  і  промисловості.

Все ХІХ столітті  та  початок ХХ  можна  назвати часом парового двигуна. Парові машини вдосконалювалися та широко використовувалися у якості приводів двигунів, як транспортний засіб, у гірничій промисловості.

Але  паровий  двигун  має  дуже  низький  коефіцієнт  корисної  дії,  велику  частину  отриманої  при  згоранні  палива  енергії  він  просто  викидає  в  повітря.  Тому  почалися  дослідження  по  спорудженню  двигунів  внутрішнього згорання.

Кожен  з  розглянутих  нами  етапів  розвитку  людства  мав  своє  джерело  енергії.  І кожне подальше джерело було потужнішим  і  дозволяло  отримувати  більшу  кількість  енергії  при  менших  витратах.  Тому  ми  можемо  зробити  висновок,  що  розвиток  техніки  і  промисловості  безпосередньо  залежить  від  рівня  використання  внутрішньої  енергії тіла. Людство  вчилося  використати все більше  висококалорійні види палива. І  це  дійсно  був  процес  навчання,  адже  для  створення парової  машини,  необхідно  мати  знання  в  механіці,  металургії,  властивостях  пари  і  газів.   Людство  поступово  освоювало  ті  джерела  енергії,  які  воно  могло освоїти,  перебуваючи  на  своєму  рівні розвитку.

У наш час людство освоїло  отримання енергії зі рахунок спалювання  викопних палив (торфу, нафти, вугілля, сланців), енергію  вітру  та  Сонця, геотермальну, припливну та ядерну енергії. В залежності від умов, доступності палива, наявності інфраструктури, використовується  той  чи  інший  вид енергії. Як  правило  всі вказані  вище  види енергії  перетворюються  у  електричну енергію,  транспортувати  яку  найпростіше. Але  собівартість  різних видів енергії  різниться.  Також різниться  і  собівартість  палива.

Нижче  ми  розглянемо  деякі  загальні особливості  цих видів енергії  та  розглянемо  перспективність  їх використання  у  наш  час.

 

Список  використаної  літератури

  1. Проблеми сучасної енергетики. Під  ред. Коваленко І.М. – К., 1994.
  2. Величко С. А. Альтернативна енергетика України. – Харків.  Основа, 2010. – 126.
  3. Дев’яткіна С. С. Альтернативні джерела енергії. Навчальний посібник – К.: НАУ, 2006. - 89 с.
  4. Дудюк Д. Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: навч. посібник - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 187 с.
  5. Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії. Під ред.  Є. Кузьмінського, Г. Колбасова, Я. Тевтуль та інш. – К.: Академперіодика, 2002. - 181с.
  6. Скібінський В. П. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу. - Вінниця: Універсум, 2007. - 109 с.
  7. Солнечные батареи: за и против / Н. П. Власюк // Радіоаматор. - 2010. - № 11. - С. 38 – 42.
  8. Обличчям до сонця й вітру / Голованенко В. М. // Науковий світ. - 2011. - № 2. - С. 20 – 25.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Процессы методов химической очистки сточных вод»
Реферат — «Фізика та живопис»
Реферат — «Фізика та дитяча іграшка. Фізика та музика»

Заказать реферат