Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Учет и аудит->Реферат — «Порядок взяття на облік платників податків»

Реферат — «Порядок взяття на облік платників податків»

Вид работы: реферат

Дисциплина: Адміністрування податків

Тема: Порядок взяття на облік платників податків

Объем: 20 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание 

ВСТУП

1. Організація процесу обліку платників податків

2. Облік платників податків – юридичних та фізичних осіб

3. Вторинний облік платників податків

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список литературы

1. Адміністрування податків: навч. посіб. / Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов, К.В. Петросянц. - X.: Вид. ХНЕУ, 2005. - 210 с.

2. Азаров Л. Адміністративний арешт активів: як це робиться на Україні / Л. Азаров // - Бухгалтерія. - 2002. - № 16/1. - С. 215 - 219.

3. Бечко П.К. Податковий менеджмент: навч. посіб. / ПК. Бечко, Н.В. Лиса. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 288 с.

4. Буряк С.В. Податкові апеляції. Досудове врегулювання спорів з податковими органами / С.В. Буряк. - К.: ІВЦ ДПА України; X.: Фактор, 2008. - 560 с.

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь, ВТФ "Перун", 2007. - 354 с.

6. Вишневський В. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб'єкта / В. Вишневський, А. Веткін // Економіка України. - 2004. - № 1. - С. 5-9.

7. Економічна енциклопедія: в 3-х т. Т.1 / редкол. С.В. Мочерний та інші. - К.: Академія, 2000. - 864 с.

8. Житна І.П. Адміністрування податку на додану вартість в Україні: організація та напрямки розбудови / І.П. Житна, В.О. Корецька-Гармаш // Культура народов Причерноморья. Сб. науч. трудов. № 175. - Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2009. - С. 66-71.

9. Закон України "Господарський процесуальний кодекс України" від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ із змінами та доповненнями. (зі змінами та доповненнями)

10. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 р. № 755-ІУ.

11. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 р. №168-97 ВР із змінами та доповненнями. (зі змінами та доповненнями)

12. Закон України "Податковий кодекс України" від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями.

13. Іванов Ю.Б. Податковий менеджмент: підруч. / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова. - К.: Знання, 2008. - 525 с.

14. Калінеску Т.В. Управління податковим потенціалом підприємства / Т.В. Калінеску, О.М. Антіпов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - № 2 (84). - Ч. 2. - 2005. - С. 104-108.

15. Калінеску Т.В. Бізнес, влада, податкова адміністрація - партнери чи супротивники / Т.В. Калінеску // Податкове навантаження: потреби регіону і можливості стягнення податків в умовах кризи: монографія. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - С. 50-57.

16. Калінеску Т.В. Управління податковим потенціалом підприємства / Т.В. Калінеску, О.М. Антіпов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - Ч. 2. - 2005. - № 2 (84). - С. 104-108.

17. Мельник В.М. Проблеми теорії та практики адміністрування податків в Україні / В.М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 5. - С. 40-43.

18. Мельник М.М. Вплив адміністрування податків на регулюючі ефекти оподаткування в Україні / М. М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 11. - С. 39-43.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать реферат