Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Отчет по практике->Менеджмент->Отчет по практике — «Процес управління діяльності підприємства ТОВ «Альфа»»

Отчет по практике — «Процес управління діяльності підприємства ТОВ «Альфа»»

Вид работы: отчет по преддипломной практике

Дисциплина: менеджмент

Тема: Процес управління діяльності підприємства ТОВ «Альфа»

(Процесс управления деятельностью предприятия ООО «Альфа»)

Объем: 80 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Характеристика підприємства як об’єкту менеджменту

2. Планування в діяльності менеджера

3. Організаційна діяльність менеджера

4. Мотиваційна діяльність менеджера

5. Контроль в діяльності менеджера

6. Координаційна діяльність менеджера

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ 

Проходження комплексної практики відбувалось на підприємстві ТОВ «Альфа», яке є підприємством туристичної галузі України.

Об’єктом практики є процес управлінської діяльності підприємства ТОВ «Альфа».

Предметом практики є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління підприємством (організацією, установою).

Метою комплексної бакалаврської практики є закріплення теоретичних знань і формування навичок професійної майстерності в управлінській діяльності відповідно до виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, якими повинен володіти бакалавр з менеджменту і які передбачені галузевим стандартом.

Завдання практики:

1. Закріплення та поглиблення теоретичних знань у галузі професійної діяльності менеджера, особливостей функціонального менеджменту.

2. Формування активної життєвої та громадянської позиції.

3. Формування вмінь у виконанні типових задач щодо планування,   організації,   мотивації,   контролю   та   координації діяльності.

4. Виробка вміння аналізувати ситуацію та розробляти інновації для конкретного підприємства.

5. Формування навичок оцінки методів управління, що використовуються, та прийняття рішень.

6. Вивчення практики розподілу функцій управління між структурними підрозділами підприємства.

7. Врахування соціальних аспектів впливу рішень, що приймаються, на співробітників, споживачів.

8. Формування соціальної відповідальності за діяльність організації.

9. Дотримання етики ділового спілкування.

10.Формування   навичок   ефективної   комунікаційної взаємодії.

11.Збір необхідної інформації для виконання дипломної роботи з маркетингового менеджменту.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать отчет по практике