Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Отчет по практике->Психология и педагогика->Отчет по практике — «Звіт з психологічної практики в агенстві нерухомості «Атланта» м. Винниці»

Отчет по практике — «Звіт з психологічної практики в агенстві нерухомості «Атланта» м. Винниці»

Вид работы: отчет по практике

Дисциплина: психология

Тема: Звіт з психологічної практики в агенстві нерухомості «Атланта» м. Винниці

(Отчет по психологической практике в агентстве недвижимости «Атланта» г. Винницы)

Объем: 52 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПСИХОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

 ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧО- ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

1. ІНДИВІДУАЛЬНЕ  ЗАВДАННЯ

2.САМОСТІЙНА РОБОТА

3.РЕЗУЛЬТАТИ  ПСИХОДІАГНОСТИЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

4. РЕЗУЛЬТАТИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ

5. РЕЗУЛЬТАТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

6. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.РЕЗУЛЬТАТИ  ПРОСВІТНИЦЬКО - ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Бушуєва Т.В. Проведення психодіагностичного обстеження: [Посіб. для студ.] / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — [К., 2005]. — 94 с.

 2.Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики / С.Б.Комінко, Г.В.Кучер; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т.: Карт-бланш, 2005. — 406 с.

 3.Корольчук М.С., Осьодло В.І.. Психодіагностика: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.С.Корольчук, В.І.Осьодло; За заг. ред. М.С.Корольчука. — К.: Ельга: Ніка-Центр, 2004. — 399 с.

4.Морозов С.М. Психометричний контроль та конструювання психодіагностичних тестів: Навч. посібник для студентів фак. соціології та психології / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.: Ред.-вид. центр «Київ. ун-т», 1997. — 94 с.

 5.Практикум з психодіагностики: Пізнавальні процеси: Посіб. для студ. пед. ф-тів і практ. психологів / Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича; [Уклад. П.Є.Мармазинська, О.С.Тарновська]. — Чернівці: Рута, 2000. — 111 с.

6.Самошкіна Л.М., Лазаренко В.І. Психодіагностика: [Навч. посіб.] / Самошкіна Л.М., Лазаренко В.І.; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2001. — 44 с.

7.Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности: Методическое руководство.— М., 1990.— 77 с.

8.Собчик Л.Н. СМИЛ(MMPI). Стандартизированный многофакторный метод исследования личности .— Спб.: Речь, 2001 .— 224 с.

9.Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности .— М.: МГУ, 1980.— С. 176.

10.Терлецька Л.Г. Основи психодіагностики. Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006.-247 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать отчет по практике