Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Отчет по практике->Управление персоналом->Отчет по практике — «Звіт з виробничої практики ТОВ ППП «Равіола»»

Отчет по практике — «Звіт з виробничої практики ТОВ ППП «Равіола»»

Вид работы: отчет по преддипломной практике

Дисциплина: управление персоналом

Тема: Звіт з виробничої практики ТОВ ППП «Равіола»

(Отчет по производственной практике ООО ППП «Равиоли»)

Объем: 49 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1.Нормативно-правова база, її ресурсне забезпечення

2. Організація праці на підприємстві, класифікація робочих місць

3.Умови праці, охорона праці

4.Нормування праці, методи нормування витрат

5.Аналіз і планування трудових показників на виробництві

6.Оплата праці і методи регулювання оплати праці

7. Управління персоналом і кадрова політика

8.Соціальне партнерство

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Вступ

Перехід України до ринкових відносин, багато в чому, залежить від функціонування матеріальної основи економіки - підприємства. На рівні підприємства створюється суспільний продукт та надаються відповідні послуги. Підприємства поєднують з виробничим процесом кваліфіковану робочу силу, використовують високопродуктивну техніку, здійснюють управлення персоналом, реалізують кадрову політику, менеджмент та маркетинг.

В умовах функціонування сучасних підприємств, в системі ринкових відносин, найбільш важливої ваги набуває питання здійснення саме ефективного управління персоналом.

Серед питань управління персоналом найбільш важливими слід вважати питання нормування, планування та формування трудових ресурсів, аналіз ефективності їх використання та соціальне партнерство.

Нині, в першу чергу, персонал з його трудовими навичками визначають можливості випуску тієї чи іншої номенклатури продукції в запланованому обсязі і з відповідним прибутком. На наш погляд, слід правильно вивчати та розуміти спроможність персоналу повністю використовувати виробничу площу та обладнання на основі прогресивної технології та досконалої організації виробництва і праці.

Дана навчальна практика студентів є важливою складова частина навчального процесу. Вона сприяє:

- формуванню спеціаліста, який повинен досконало володіти обраною спеціальністю;

- формуванню потреби та здатності самостійно поповнювати знання, творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми;

- грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію;

- давати правильну правову і моральну оцінку суспільно небезпечним-діянням.

Навчальна практика допомагає закріпленню та поглиблено теоретичних знань з управлення персоналом і економіки праці та на їх основі самостійно вирішувати конкретні життєві ситуації в економічній, управлінській та господарській діяльності підприємства.

В процесі виконання даної роботи буде проведено комплексний огляд цих питань, визначено методи їх реалізації та важливість ефективного їх застосування для досягнення позитивних кінцевих результатів виробничої діяльності підприємства.

Метою роботи є дослідження питань управлення персоналом і економіка праці, аналіз використання трудових ресурсів, для забезпечення фінансово-економічних показників конкретного підприємства.

Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю ППП "Равіола", предметом – проблеми економіка праці і управління персоналом.

Дана робота представляє собою звіт з виробничої практики.

Під час проходження практики на підприємстві було вивчено, вирішено, досліджено та проаналізовано ряд завдань, а саме:

- вивчено основну нормативно-правову базу з організації праці на підприємстві;

- вивчено проблеми і сутність організації праці та класифікацію робочих місць;

- досліджено умови праці, питання охорони праці;

- проаналізовано особливості нормування праці, методи нормування витрат, управління персоналом і кадрову політику;

- проведений аналіз і планування трудових показників на виробництві;

- досліджено стан оплати праці і методи регулювання, соціальне партнерство.

Інформаційну базу склали матеріали економічної, статистичної, фінансової та оперативної звітності ТОВ ППП "Равіола".

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая работа — «Разработка системы взаимосвязей службы управления персоналом в организационной структуре организации»
Курсовая работа — «Процес та методи відбору персоналу»
Курсовая работа — «Стан та перспективи розвитку ринку праці України»

Заказать отчет по практике