Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Отчет по практике->Страхование->Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики в СК «ПРОВІДНА»»

Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики в СК «ПРОВІДНА»»

Вид работы: отчет по преддипломной практике

Дисциплина: страхование

Тема: Звіт з переддипломної практики в СК «ПРОВІДНА»

(Отчет по преддипломной практике в СК «ПРОВИДНА»)

Объем: 88 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Динаміка основних фінансових показників діяльності страхової компанії

2. Аналіз складу та структури страхового портфелю страховика

3. Аналіз розміру, складу та структури майна страховика в динаміці

4. Аналіз фінансового стану та ефективності розміщення страхових резервів

5. Розрахунок показників фінансової стійкості

6. Розрахунок нормативного та фактичного запасу платоспроможності в динаміці

7. Інвестиційна стратегія страховика. Портфель цінних паперів

8. Вплив інвестиційної політики на фінансову сталість страховика

9.  Превентивна діяльність страховика, оцінка її економічної ефективності

10. Оподаткування страхової компанії та його специфічні особливості

11. Аналіз організації охорони праці

11.1. Внутрішня нормативна база щодо охорони праці

11.2. Структура системи управління охороною праці, її завдання та функції

11.3. Планування робіт щодо охорони праці, план заходів по покращенню умов і безпеки праці, фінансування охорони праці

11.4. Відображення питань охорони праці в колективному договорі

11.5. Відповідність робочих місць нормативним актам

11.6. Умови праці, небезпечні й шкідливі чинники та організація захисту від них на робочому місці

11.7. Причини і профілактика травматизму та профзахворювань, статистична звітність щодо травматизму та умов праці

11.8. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників від нещасного випадку та професійного захворювання (реалізація ЗУ №1105)

11.9. Організація пожежної безпеки

11.10. Загальна оцінка стану та рекомендації щодо організації охорони праці у відповідності з нормативними вимогами

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступ

Актуальність проходження переддипломної практики зумовлена необхідністю поглиблення та застосування на практиці теоретичних та практичних знань, яких набуті в процесі навчання; оволодіння сучасними формами та методами фінансової роботи, формування відповідальності при прийнятті управлінського рішення, вміння орієнтуватися в сучасних умовах ринкових перетворень України. 

Метою переддипломної практики є збір, обробка та узагальнення аналітичного матеріалу для написання магістерської роботи.

Під час проходження практики виконувалися наступні завдання:

- проводився аналіз складу та структури страхового портфелю страховика;

- досліджувалася тарифна політика страховика та фінансовий стан страхової компанії;

- проводився аналіз розміру, складу та структури власних коштів та страхових резервів страховика в динаміці;

- здійснювався аналіз ефективності розміщення страхових резервів;

- проводився розрахунок показників достатності власних коштів та достатності технічних резервів;

- проводився розрахунок нормативного співвідношення активів та страхових зобов’язань

- виконувався аналіз платоспроможності страхової компанії в в динаміці

- досліджувалася інвестиційна стратегія страховика;

- досліджувалися особливості оподаткування страхової компанії, новели Податкового кодексу України стосовно страхової діяльності;

- визначалися особливості створення належних умов та охорони праці у досліджуваній організації.

Об’єктом дослідження є Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА».

Джерела інформації – чинна нормативно-правова база, регулююча страхову діяльність, оприлюднена регулярна звітність СК «ПРОВІДНА», оперативні дані структурних підрозділів страхової компанії.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні»
Курсовая — «Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важель в забезпеченні стабільності сільськогосподарського виробництва»
Статья — «Інвестиційні можливості страхових компаній в галузі страхування туристів»

Заказать отчет по практике