Карта сайта

Готовые работы

Менеджмент
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы» Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна» Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках» Курсовая — «Валютні ризики ЗЕД та умови їх уникнення» Диплом — «Діагностика розвитку транспортного комплексу регіону (на прикладі Херсонського морського порту)» Реферат — «Ефективність роботи в торгівлі» Диплом — «Процес економічного обгрунтування проекту створення готелю» Курсовая — «Аналіз портфелю бізнесу фірми» Отчет по практике — «Процес управління діяльності підприємства ТОВ «Альфа»» Реферат — «План технико экономического обоснования предприятия, риски» Курсовая — «Виробнича потужність підприємства в умовах ринкової економіки: суть та механізм управління» Стратегический рекламный план корма для собак Контрольная работа — «Кейс «Робін Гуд»» Дипломная работа — «Впровадження системи автоматизації управління на підприємтсві (за матеріалами ТОВ «Столична нерухомість»)» Диплом — «Управління матеріально-технічними запасами в організаціях (на прикладі ВАТ «Одеський коровай»)» Отчет по практике — «ООО «Крымское развитие программного обеспечения»» Курсовая — Проблеми періодизації історії психології Реферат — «Система банківського регулювання і нагляду в Україні» Курсовая работа — «Методологія вибору стратегії маркетингу підприємства» Курсовая — Система информационных и коммуникационных процессов предприятия Консультационный проект — «Управління процесами розвитку конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ «Media Sales Group»)» Курсовая работа — «Креативное управление» Диплом — «Управління сталим та безпечним розвитком природокористування в чорноморсько-азовському регіоні» Диплом — «Управління підвищенням конкурентоспроможності малого підприємства на прикладі ТОВ «Medis Sales Group»» Диплом (3-й раздел) — «Бізнес планування в системі операційного менеджменту на підприємстві ДП ПАТ «Київхліб .Дослідний хлібзавод»» Курсовая — «Управлiння системою пiдбору, наймання та навчання персоналу промислового пiдприємства» Диплом (1-й раздел) — «Організація сплати податків та обов`язкових платежів та забезпечення своєчасності надходжень до бюджету» Диплом — «Удосконалення мотивації персоналу підприємства у міжнародному бізнесі» Курсовая — «Організація бюджетного процесу на підприємстві (на прикладі ВАТ «Альянс Холдінг»)» Диплом — «Дослідження поведінки споживачів» Контрольная работа — «Менеджмент, теория организации» Отчет по практике — «Звіт з проходження комплексної практики на підприємстві ТзОВ «Енергоцентр» (Продаж світлових приборів та електротехніки)» Курсовая — «Зовнішньоекономічні операції між українськими та російськими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі імпорту дерева)» Курсовая — «Управління експортної діяльності промислового підприємства» Диплом — «Формування складових цінової політики регіонів України при ЗЕД» Диплом (1-й раздел) — «Розроблення програми підвищення прибутковості на ПАТ «Оболонь»» Статья — «Оцінка конкурентоспроможності підприємств по утилізації промислових відходів» Курсовая — Організаційна культура та її роль в досягненні ефективності управління персоналом організації Курсовая — Аналіз системи планування в митному органі та визначення його впливу на ефективність його діяльності (на прикладі Дніпропетровської митниці) Курсовая — Екскурсійний маршрут «Замки та фортеці м.Львів» Отчет по практике — «Бизнес-план как инструмент стратегического управления деятельностью организации (на примере интернет-магазина Protoria, ООО «MTI»)» Диплом — «Впровадження та ефективне використання альтернативних відновлювальних джерел енергії» Курсовая — Внутренняя среда организации индустрии туризма Диплом — «Бизнес-план как инструмент стратегического управления деятельностью организации (на основе интернет-магазина «Protoria», ООО «МТІ»)» Курсовая работа — «Напрямки інтеграції України у світову економічну систему» Реферат — «Організація державних закупівель в Україні та контроль за їх проведенням. Аналіз механізму контролю та організації державних закупівель в Києві» Эссе — «Який мій ідеал лідера. Основні риси його особистості і способу управління» Индивидуальная работа — «Стратегічний аналіз підприємства» Дипломная работа — «Обгрунтування товарно-ринкової стратегії малого підприємства» Курсовая работа — «Управління комунікаційними процесами в закладах освіти» Реферат — «Финансирование социальной сферы» Реферат — «Державне регулювання розвитку ринку цінних паперів та підвищення його ефективності» Курсовая работа — «Методи розвитку мотивації працівників у загальноосвітньому навчальному закладі» Дипломная работа — «Організація імпортних операцій фірми на ринку товарів широкого вжитку на прикладі ТОВ Курсовая работа — «Форми й засоби обробки інформації в мас-медійних установах» Дипломная работа — «Внутрiшнi державнi запозичення та їх роль у формуваннi фiнансових ресурсiв держави у складi комплексної теми: сутнiсть i вдосконалення боргового менеджменту в Україні » Дипломная работа — «Обгрунтування проекту розширення виробництва на малому підприємстві» Контрольная работа — «Складання фінансової звітності, Аналіз фінансового стану фірми, Оцінка внутрішнього інвестиційного потенціалу фірми» Контрольная работа — «Факторний аналіз підприємства ПАТ «КРИВОРІЖХЛІБ»» Реферат — «Внутрiшнi державнi запозичення та їх роль у формуваннi фiнансових ресурсiв держави у складi комплексної теми: сутнiсть i вдосконалення боргового менеджменту в Україні» Дипломная работа — «Управління конкурентоспроможністю малого підприємства»
Финансы
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе» Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ» Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»» Курсовая — «Касове виконання бюджету та державний фінансовий контроль» Диплом — «Бюджетне фінансування загальної середньої освіти та його вдосконалення» Курсовая — «Особливості формування показників звітності підприємствами роздрібної торговлі» Курсовая — «Оцінка ефективності інвестицій в оновлення залізничного рухомого складу» Реферат — «Пріорітети розвитку іноземного інвестування в Україну» Курсовая — «Аналіз стану фінансового ринку та особливості інфраструктури фінансового ринку України» Курсовая — «Дослідження податкової системи України на сучасному етапі» Курсовая — «Ліквідність активів як гарантія кредитного забезпечення підприємств» Реферат — «Державні цінні папери» Диплом — «Форми і методи удосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємства (на прикладі ТОВ «Дніпрорембуд»)» Диплом — «Управління фінансовою стратегією підприємства (на прикладі ТОВ «Модісто»)» Диплом — «Оценка эффективности инвестиционного проекта (на базе бизнес-идеи ООО «50 Копеек», по созданию и продвижению веб-сайтов)» Диплом — «Банківська система України» Диплом — «Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства (на прикладі ВАТ «Комінмет»)» Диплом — «Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства (на прикладі ВАТ «Дніпропромжитлобуд»)» Диплом — «Теоретичні та практичні аспекти фінансування бюджетних установ і розробка заходів їх удосконалення» Диплом — «Механізм взаємодії промислового підприємства з бюджетною системою та державними фондами цільового призначення (на прикладі ЦЕМ ВАТ «Донецькобленерго»)» Реферат — «Прямі та портфельні інвестиції, в чому різниця та схожість принципів діяльності» Курсовая — «Бізнес інкубатори в Україні» Диплом — «Оцінка здатності фінансування за рахунок внутрішніх джерел (на прикладі ВАТ «Запорізький завод феросплавів»)» Диплом — «Управління фінансовою стратегією підприємства (за матеріалами ТОВ «Модісто»)» Курсовая — «Сучасна фінансова політика України» Курсовая — «Система гарантування вкладів фізичних осіб та її вплив на банківську систему» Диплом — «Фінансове планування на підприємстві (на прикладі страхової компанії «ПРОВІДНА»)» Контрольная работа — «Финансы» Курсовая — «Управління обсягом і структурою оптового товарообороту (за матеріалами ЧП «Веденьєв Дмитро Олександрович»)» Отчет по практике — «ТОВ «Снек Експорт»» Реферат — «Бюджетна система Канади» Дипломная работа — «Аналіз фінансових показників і джерел формування ресурсів на прикладі ПРАТ «МТС Україна»» Реферат — «Бюджетна система Канади» Курсовая — «Бюджетний контроль як складова бюджетного процесу в Україні» Дипломная работа — «Міжнародні кредитні операції комерційних банків (на прикладі АБ «Діамант») » Реферат — «Стан інвестиційної сфери України за останні 5 років» Реферат — «Державні фінанси України» Курсовая — «Аналіз фінансового стану та фінансових результатів підприємства (за матеріалами Поліфарб Україна)» Курсовая — «Аналіз фінансового стану та фінансових результатів підприємства (за матеріалами Дніпропетровський холодокомбінат)» Курсовая — «Аналіз фінансового стану та фінансових результатів підприємства (за матеріалами Дніпропетровський хлібзавод №9)» Курсовая — «Аналіз фінансового стану та фінансових результатів підприємства (за матеріалами ВАТ «Дніпронафтпродукт»)» Диплом — «Оцінка рентабельності діяльності комерційного банку та пропозиції щодо її підвищення (на прикладі ПАТ «Дельта Банк»)» Контрольная работа — «Аналіз операцій з цінними паперами» Контрольная работа — «Інфляційні процеси в Україні» Диплом — «Выравнивание бюджетной обеспеченности на региональном уровне» Курсовая — «Цена продукции и ее влияние на конкурентоспособность» Диплом — «Джерела та напрямки розвитку інвестиційної діяльності фірм» Курсовая работа — «Лізингове кредитування підприємств» Курсовая — Управління оборотними коштами підприємства Курсовая — Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівників Диплом — «Управління оборотними активами підприємства (на прикладі ТОВ «Арена»)» Курсовая работа — «Фінансовий механізм підтримки малого бізнесу» Курсовая работа — «Ефективність залучень фінансових ресурсів суб’єктами господарювання» Диплом — «Система фінансового планування та прогнозування (на прикладі ВАТ «Одеський машинобудівний завод «Червона Гвардія»»)» Курсовая — «Фінансовий аналіз діяльності ВАТ «Енергомаспецсталь»» Диплом — «Современные тенденции и закономерности миграции капиталов» Дипломная работа — «Организация финансового менеджмента на предприятии» Диплом — «Проблемы регулирования финансовых рынков в уроке кризиса» Курсовая — Оценка в системе управления финансами предприятия Курсовая — «Финансовое планирование на предприятии» Эссе — «Сучасні тенденції розвитку сегментів світового фінансового ринку» Дипломная работа — «Ринок банківських кредитів України, його розвиток і оцінка» Диплом — «Фінансовий аналіз підприємства ДП «Будіндустрія»» Диплом — «Оборотний капітал підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання (на прикладі ТОВ «Вертикаль»)» Реферат — «Розробка напрямків інвестиційної стратегії ПАТ «АКХЗ»» Курсовая — «Організація бюджетування на підприємстві» Курсовая — «Чистий прибуток підприємства і формування грошових фондів» Курсовая — «Бюджет та податки як інструмент державного регулювання економіки» Диплом (3-й раздел) — «Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу (на прикладі ПАТ Курсовая — «Внутрішній борг України: сутність та механізм управління» Курсовая — «Страхування та його місце у фінансовій системі держави» Диплом — «Податок на прибуток в системы оподаткування підприємств» Курсовая — «Сутність і форми первісного нагромадження капіталу та його особливості в перехідній економіці» Диплом — Фінансове планування в страховій компанії Статья — Проблеми фінансування освіти в Україні, та пошуки альтернативних джерел фінансування освіти і науки в Украіні Диплом — Організація бюджетного процесу на підприємстві ООО «Альянс Холдінг» Диплом — Митно-тарифне регулювання експортно-імпортних операцій Диплом — Митне регулювання захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки Курсовая — Облікова політика підприємства, її сутність та роль в господарській діяльності підприємства Курсовая — Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками Диплом — Рахункова палата в сучасній системі вексельного обігу Диплом — Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення та розвитку Курсовая — Механізм управління інвестиційною діяльністю підприємства Курсовая — Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва Курсовая — Роль і місце фінансів в економічній системі Диплом — «Взаємодія митних і податкових органів при здійсненні контролю за оподаткуванням зовнішньої торгівлі товарами» Диплом — Контроль за цільовим використанням коштів бюджету м. Тараща та його досконалення Диплом — Управління грошовими потоками підприємства Курсовая — Організація та форми безготівкових розрахунків на підприємстві Контрольная работа — «Аналiз боргового портфелю України у 2000-2006р.» Реферат — «Державный борг i нацiональне виробництво» Дипломная работа — «Контролінг витрат та його роль у прийнятті фінансових рішень» Курсовая работа — «Фінанси некомерційних організацій» Дипломная работа — «ПДВ як фіскальний інструмент держави»
Маркетинг и реклама
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»» Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»» Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД» Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та напрямки її удосконалення на прикладі «Київське агентство реклами на транспорті»» Диплом — «Дослідження конкурентів підприємства на прикладі ТОВ «Здоров’я України»» Диплом — «Дослідження конкурентів підприємства ТДВ СК «Індіго»» Диплом — «Механізм розробки та проведення спеціалізованої виставки» Статья — «Маркетинговые коммуникации на рынке сотовой связи Украины» Реферат — «Поняття, суть і завдання реклами» Реферат — «Види та засоби торгівельної реклами» Реферат — «Планування рекламної роботи в торгівлі» Реферат — «Організація рекламної діяльності в діючому магазині» Курсовая — «Аналіз маркетингової діяльності торгового підприємства» Диплом — «Аналіз і оцінка цільових ринків підприємства на прикладі ТОВ «РЕХАУ»» Диплом — «Розробка заходів з удосконалення маркетингової діяльності підприємства (на прикладі кондитерської корпорації «ROSHEN»)» Диплом — «Маркетинг в системі управління підприємством (на прикладі ВАТ «Укртелеком»)» Диплом — «Маркетингова діяльність в компанії BSH» Диплом — «Аналіз та шляхи вдосконалення маркетингової політики комунікацій НАСК «ОРАНТА»» Эссе — «Дилемма Николая» Реферат — «Інституціональна структура економіки підприємства. Її вплив на попит в матеріально-технічних ресурсах та спосіб задоволення його» Реферат — «Проблеми побудови та функціонування франчайзингових систем, викоритсання прогресивного досвіду у цій сфері в діяльності вітчизняних підприємств і фірм» Реферат — «Зовнішнє середовище маркетингової діяльності підприємства» Реферат — «Ознаки та етапи формування служби маркетингу підприємства» Реферат — «Призначення та види ідентифікування продукції» Реферат — «АВС-аналіз: суть, мета та особливості здійснення» Курсовая — «Маркетингова політика ціноутворення» Курсовая — «Якість обслуговування покупців у мережевому магазині» Реферат — «Методи оцінки товарно-матеріальних запасів» Курсовая работа — «Організація товарів на товарному складі та шляхи їх вдосконалення» Контрольная работа — «Теория иерархий потребностей Маслоу. Товарный знак в комплексе маркетинга. Результативность товарного знака» Контрольная работа — «Пояснити, чому фірми продають багато товарів, і з’ясувати поняття «предметно-виробнича спеціалізація» та «асортимент виробів»» Курсовая — Проект формування маркетингової стратегії підприємства ТОВ «Луче Арт» Курсовая — Шляхи удосконалення організації продажу хліба та хлібобулочних виробів в роздрібному торгівельному підприємстві (на прикладі торгівельного підприємства ТзОВ «Вопак») Индивидуальная работа — Аналітичний звіт про маркетингову діяльність компанії Volkswagen на зарубіжних ринках Курсовая — «Рекламні засоби торгового підприємства та їх ефективність» Индивидуальная работа — «Маркетингове дослідження зарубіжної фірми» Диплом — «Формування та оптимізація збутової системи підриємства» Диплом — «Особливості створення і впливу відеореклами банків» Диплом (2,3-й раздел) — «Організація комунікаційної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Метро кеш енд кері»)» Курсовая — «Сегментація світових ринків чорних металів» Диплом — «Соціально-корпоративна відповідальність у сфері PR на прикладі комерційних компаній» Диплом — Планування та організація рекламної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ Диплом — Социальная реклама: Западная практика и Украинская особенность Диплом — Провайд-коммуникации, как часть интернет рекламы Курсовая — Мотив любви в рекламном сообщении Диплом — Розробка комплексу маркетингових комунікацій для виробничого підприємства Курсовая — Передвиборча компанія як форма комунікації Курсовая — Бренд як інструмент комунікаційної політики держави Курсовая — Сучасні технології американського PR Диплом — Знакові аспекти в політичній рекламі Курсовая — Конкуренція іміджів на українському ринку аудіальних ЗМІ Курсовая — Product Placement в объектах массовой культуры Курсовая — «PR-инструментарий в создании репутационного капитала» Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики на підприємстві ТОВ «СТАРК-С»» Диплом — Управління товарним асортиментом підприємства у системі маркетингу (за матеріалами ПП «Медицина для Вас») Диплом — Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства СТОВ «Зоря Маїс-Насіння» (м. Черкаси) Дипломная работа — «Маркетингові комунікації в системі управління підприємством (ні прикладі СК «ТАС»)» Дипломная работа — «Управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві "Big Dutchman"» Дипломная работа — «Управління маркетинговою комунікаційною діяльністю підприємства (на прикладі підприємства ТОВ «Кіра Пластініна Україна»)» Дипломная работа — «Організація та планування збуту товарів на підприємстві» Дипломная работа — «Маркетингова цінова політика та шляхи її вдосконалення» Дипломная работа — «Роль рекламної комунікації (рекламних кліпів та серіалів) у формуванні поведінкових моделей молодіжної аудиторії» Реферат — «Спонукаюча реклама. Рівень реклами і рівень цін.» Курсовая работа — «Застосування маркетингових інструментів у мережі інтернет» Курсовая работа — «Выбрать предприятие или товар и сделать анализ по плану» Курсовая работа — «Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства» Дипломная работа — «Вплив реклами на мовленневу культуру особистості та суспільства» Курсовая работа — «Передумови виникнення та процес становлення сучасного маркетингу як філософії бізнесу (на прикладі компанії «Roshen»)»
Туризм
Диплом — «Формирование и развитие рынка рекреационных и туристических услуг Севастопольского региона» Курсовая — «Анализ условий экскурсоведения как науки» Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики на підприємстві ТОВ «Ексі»» Курсовая — «Продуктова програма туристичного агентства (на прикладі «Галопом по Европах»)» Диплом — «Євро-2012 як фактор розвитку туризму в Україні» Курсовая — «Організація та технологія культурно-пізнавального туризму в Ірландії» Диплом — «Туроператорсько-турагентський ринок України» Курсовая работа — «Інформаційні технології в туристичному бізнесі» Курсовая — «Вдосконалення медичного обслуговування туристів на підприємтсвах готельного господарства» Курсовая — «Космический туризм» Курсовая — «Світовий туризм і готельне господарство на сучасному етапі» Курсовая — «Інновація у організації інформаційно-екскурсійного обслуговування туристів» Курсовая — Управління туристичним підприємством Курсовая работа — «Глобальні розподільчі системи у діяльності туристичних підприємств» Индивидуальная работа — «Проблема розвитку туризму в Одеській області»
Учет и аудит
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства» Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства» Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства» Диплом — «Методичні аспекти організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками» Курсовая — «Господарські процеси обліку орендних операцій» Диплом — «Організація обліку, контролю, і аналізу доходів і витрат діяльності в системі управління фінансовими результатами підприємства» Курсовая — «Використання інформаційних ресурсів ДПА України та інформації з зовнішніх джерел для організації контрольно перевірочної роботи та підвищення ефективності відбору суб’єктів господарювання до плану-графіка перевірок» Дипломная (1-й раздел) — «Оподаткування прибутку банку та його вдосконалення» Дипломная (2-й 3-тий раздел) — «Оподаткування прибутку банку та його вдосконалення (на прикладі АТ «Брокбізнесбанк»)» Курсовая — Облік операцій на поточному рахунку в банку (на прикладі ПСГП «Савинецьке») Курсовая работа — «Аудит розрахунків з бюджетом» Диплом — «Особливості методики і організації обліку доходів, витрат, фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва» Реферат — «Досвід та особливості аудиторської діяльності в країнах ЕС» Курсовая — «Аудит издержек обращения в торговле» Курсовая — Теоретичні засади та практика фінансового обліку доходів торгівельного підприємства Диплом — «Обліково-аналітичні процедури формування та використання резервів під можливі втрати банків за активними операціями» Курсовая — «Облік запасних частин» Курсовая — «Показники використання устаткування цеху» Курсовая — «Облік наявності та руху грошових коштів на поточних рахунках банку в національній валюті» Курсовая — «Методика складання балансу» Курсовая — «Облік операцій на інших рахунках у банку» Реферат — «Аудит готової продукції. Аудит ненормативних активів. Оцінка помилок, та ризик в аудиторській діяльності» Курсовая — Організація аудиту пасиву підприємства Индивидуальная работа — Индивидуальное задание на основе данных страховой компании ИНГО Украина Диплом — Облікове забезпечення аналізу та аудиту власного капіталу підприємства Диплом — Облік та аналіз дебіторської та кредитної заборгованності Курсовая — Додатковий та резервний капітал підприємства, їх структура, порядок формування та облік Курсовая работа — «Облік вексельних операцій» Курсовая работа — «Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами» Курсовая работа — «Стан та напрям удосконалення обліку натходження виробничих запасів відповідно до П(с)БО 9 "Запаси" на підприємстві» Курсовая работа — «Методи проведення та організації аудиту» Дипломная работа — «Нематеріальні активи підприємства, особливості їх обліку, аналізу та аудиту» Курсовая работа — «Оцінка впливу податкової політики на діяльність суб'єктів господарювання» Реферат — «Порядок взяття на облік платників податків» Курсовая работа — «Облік касових операцій на підприємстві» Дипломная работа — «Облік і аудит розрахунків за виплатами працівникам»
Гостинично – ресторанный бизнес
Контрольная работа — «Характеристика стану готельної індустрії та перспективи її розвитку в Автономній Республиці Крим» Курсовая — «Сучасні технології страв з імбіру. Їх якість» Курсовая — «Роль та значення адміністративно-господарської служби в організації роботи готелю» Курсовая — «Механизмы и методы повышения продуктивности работы административной службы в организации деятельности гостиницы на 100 мест, расположенной в центре Донецка» Курсовая — «Організація роботи бару» Курсовая работа — «Організація обслуговування в ресторані при готелі. Організація Шведського столу, лінії» Курсовая — «Резерви вдосконалення організації обслуговування туристів в готелях на прикладі діючого підприємства готельного господарства» Звіт про магістерську виробничу практику ТОВ «Бірхоф» Ресторан «Twenty Two» Курсовая — «Організація та технологія обслуговування споживачів готельних послуг на прикладі готелю «Андріївський» м. Київ» Курсовая — «Організація та технологія обслуговування споживачів готельних послуг на прикладі готелю Президент готель (м. Київ)» Курсовая — «Організація та технологія обслуговування споживачів готельних послуг на прикладі готелю Либідь» Курсовая — Анализ технологий предоставления гостиничных услуг на примере гостиницы «Бристоль» Курсовая — «Горячий цех ресторана «Ла Страда» на 100 мест с Итальянской кухней в г. Ростов-на-Дону» Курсовая — Організація обслуговування споживачів офіціантами у ресторані «Варенична №1», м. Київ Диплом — «Совершенствование системы управления персоналом в пансионате «Кобзарь»» Курсовая — «Підприємницька діяльність у сфері ресторанного господарства» Курсовая — «Організація надання туристичних та додаткових послуг у готельному комплексі «Мисливський двір»» Курсовая — Організація весільного банкету в українському стилі на 40 осіб в ресторані вищого класу «Львів» Контрольная работа — «Туризм в Крыму» Курсовая работа — «Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо вдосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю "Брістоль" (Червона) (м.Одеса,вул.Пушкінська,15)» Курсовая работа — «Изменения и новшества в праздничных блюдах Украины за последние десятилетия» Курсовая работа — «Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо вдосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю "Ореанда Премєр Готель" (м.Ялта набережна ім.Леніна,7/3)» Курсовая работа — «Проектування холодного цеху підприємства харчування при базі відпочинку на 128 номерів» Курсовая работа — «Проектування десертного цеху підприємства харчування при готелі 5 зірок на 58 номерів» Курсовая работа — «Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо вдосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю «CityHotel» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 56а)» Курсовая работа — «Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо удосконалення технології надяння основних і додаткових послуг готелю \"\"Рів ера Бутік-Готель\"(м. Київ, вул. Сагайдачного 15)» Курсовая работа — «Інформаційне забезпечення управління персоналом на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу»
Экономика (другое)
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація» Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»» Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки» Курсовая — «Міжнародний поділ праці: поняття, типи, форми» Реферат — «Развитие экономической мысли в Украине» Курсовая — Розробка спеціального модулю ІСМ аналізу рентабельності підприємства Реферат — «Сутність та види нецінової конкуренції, як метод конкурентної боротьби» Диплом — «Міжнародна торгівля відчизняних підприємств України послугами» Курсовая — «Регіональні особливості розвитку і розміщення паливної промисловості України» Курсовая работа — «Влияние реального обменного курса на экономический рост» Диплом — «Теоретичні та методичні аспекти оптимізації логістичної системи підприємства на прикладі ДП «Преса»» Реферат — «Ресурсное обеспечение системы налогообложения» Реферат — «Моє бачення виходу України з економічної кризи» Курсовая — «Формування і проведення податкової політики держави» Реферат — «Будівельний комплекс України» Курсовая — «Процес приватизації в Україні» Реферат — «Перехідна економіка України» Реферат — «Проблеми глобалізації світової єкономіки» Реферат — «Проблеми розвитку агропромислового комплексу України» Реферат — «Електронная комерція та її розвиток в Україні» Реферат — «Електронная комерція з використанням інтернет» Реферат — «Корпоративна соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій (на прикладі «Оболонь»)» Реферат — «Корпоративна соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій (на прикладі ВАТ «Твел»)» Курсовая — «Валовий внутрішній продукт» Анализ статьи — «Особливості обліку нарахування та фінансування заробітної плати працівників охорони здоров’я» Курсовая — «Понятие безработицы, его последствия и пути преодоления» Курсовая — «Розвиток банківських операцій з пластиковими картками» Курсовая — «Банківські операції з платіжними картками» Контрольная работа — «Формы и системы заработной платы» Курсовая — «Економіко-математична модель основної діяльності банку» Диплом — «Оцінка ефективності інвестиційного проекту» Контрольная работа — «Рынок молодежной одежды» Контрольная работа — «Управление международной конкурентоспособностью предприятия» Контрольная работа — «Управління міжнародними інвестиційними проектами» Диплом — «Оцінка ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ринку обладнання для утилізації інфікованих медичних відходів)» Курсовая — «Історичні витоки монополізму. Прояви монополізму в економіці України» Курсовая — «Можливість побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні» Отчет по практике — «Звіт по проходження переддипломної практики на базі ПАТ КБ «Приватбанк»» Контрольная работа — «Организация производства» Научная статья — «Управління процесом банківського кредитування» Диплом — «Дослідження асортименту та якості майонезу та формування споживчого попиту» Статья — «Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств сільського господарства» Курсовая — «Типи і моделі економічних систем та їх еволюція» Курсовая — «Діагностика стану аграрного сектору в регіонах» Курсовая — «Постіндустріальне суспільство: трансформація економічних відносин» Курсовая — «Особливості формування і реалізації кадрової стратегії підприємства» Контрольная работа — «Міжнародний економічний аналіз» Контрольная работа — «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» Диплом — «Удосконалення мотивації персоналу підприємства в міжнародному бізнесі» Реферат — «математичне моделювання у вітчизняних економічних достідженнях» Курсовая — «Інвестиції як фактор макроекономічної динаміки» Курсовая — «Статистика ринку будівництва» Статья — «Організація оперативно-календарного планування в одиночному виробництві. Організація оперативно-календарного планування в масовому виробництві» Курсовая — «Державний борг України як загроза національній безпеці» Контрольная работа — «Несовершенная конкуренция монополии. Показатели денежного обращения» Курсовая — «Мито, як джерело доходів бюджету та засіб регулювання зовнішньоекономічної діяльності» Ответы на экзаменационные вопросы — Микроєкономика Курсовая — «Аналіз виробництва продукції рослинництва» Курсовая — «Засоби виробництва та їх використання у сільському господарстві» Эссе — «Роль комерційних банків на інвестиційному ринку» Курсовая — Виробничі ресурси сільского господарства та підвищення економічної ефективності їхнього використання Диплом — «E-feight: статус, проблемы и задачи» Эссе — «Фондовий ринок. Зміст та операції на фондовому ринку» Курсовая — Конкурентна стратегія фірми на ринку досконалої конкуренції у короткостроковому періоді (ІІ підхід) Контрольная работа — «Обгрунтування проекту впровадження CRM-системи ТОВ «Центральна транспортна компанія»» Диплом — Економічне та правове обґрунтування комплексу заходів з підвищення продуктивності праці Курсовая — Міжнародні економічні зв’язки України з Францією Курсовая — Організаційний потенціал підприємства, особливості його оцінки Курсовая — Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів Диплом — Удосконалення бізнес процесів на підприємстві (на прикладі ТОВ «Промстройматеріали») Курсовая — Управління трудовим потенціалом підприємства Курсовая — Формування стратегічних альтернатив діяльності підприємства Курсовая — Аналіз виробничої програми автотранспортного підприємства Курсовая работа — «Монетарна теорія грошей і оцінка можливостей ії використання в Україні» Курсовая работа — «Глобалізація фінансів і фінансові дисбаланси» Курсовая работа — «Особенности современной экономики и новейшие тенденции развития экономической науки» Курсовая работа — «Індустріалізація на початку 20 століття» Курсовая работа — «Факторы экономического роста России: проблемы и перспективы» Контрольная работа — «Застосування в Україні загальнодержавних оплачуваних громадських робіт, їх захист та роль у вирішенні проблеми безробіття» Курсовая работа — «Урок і лекція - основні організаційно-методичні форми вивчення процесів і явищ в економіці» Курсовая работа — «Взаємозв'язок політичної економії, економічної політики та господарської практики» Реферат — «Застосування моделей економічних коливань в умовах української економіки» Курсовая работа — «Виробництво і споживання: механізм взаємодії» Контрольная работа — «Урок і лекція - основні організаційно-методичні форми вивчення процесів і явищ в економіці» Контрольная работа — «Чому я вважаю Ізраїльську модель управління національною» Курсовая работа — «Сучасні напрями, школи і течії у політичній економії» Реферат — «Екологiзацiя сучасного виробництва» Реферат — «Державне регулювання підприємництва» Реферат — «Банки, їх роль та функції» Дипломная работа — «Формування системи управління якістю продукціі підприємства (на прикладі ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗЕНАКО»»)» Отчет по практике — «Асоціація
Право
Курсовая — «Договор аренды и его виды» Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права» Реферат — «Корпоративне право Китаю» Реферат — «История государства и права Латвии» Реферат — «Правова система Японії» Диплом — «Напрями діяльності держави в сфері запобігання злочинності» Курсовая — «Суб’єкти екологічного права» Курсовая — «Поняття та форми реалізації кримінальної відповідальності» Курсовая — «Порівняльно-правовий аналіз судових систем України та Великої Британії» Диплом — «Тактика обыска» Курсовая работа — «Організаційно-правові засади державного управління у галузі захисту економічної конкуренції» Контрольная работа — «Понятие государства, его признаки и атрибуты» Курсовая — «Державна служба в судових органах України» Диплом — «Географія злочинності пов’язаної з наркотиками» Курсовая — «Консульські установи в системі сучасних міжнародних відносин» Курсовая — «Русские земли в составе Великого Княжества Литовского. Правовое положение населения» Диплом — «Міжнародні організації, як суб’єкти міжнародного права» Курсовая — «Пільги, імунітети, заохочення та обмеження в праві» Диплом — «Кримінально-правова охорона (захист) неповнолітніх» Курсовая — «Порядок принятия и внесения изменений в конституцию Украины» Курсовая — «Державний суверенітет» Курсовая — «Система права України та її структурні компоненти» Контрольная работа — «Основні засади апеляційного оскарження судових рішень» Курсовая — «Ухвали судді господарського суду – процесуальні документи» Курсовая — «Природоохоронна діяльність міліції» Диплом — «Юридическая элита в Украине (теоретико правовой аспект)» Доклад — «Формирование юридической элиты в Украине и в других правовых системах: сравнительно – правовой аспект» Курсовая — «Правове регулювання інфраструктури фондового ринку» Курсовая — «Правове регулювання ліцензування підприємницької діяльності» Курсовая — «Правове регулювання банківської діяльності» Курсовая — «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» Курсовая — «Правові засади діяльності акціонерних товариств в Україні» Курсовая — «Організація господарських зв’язків в торгівлі, їх правове регулювання (на матеріалах магазину «Продукти»)» Задачи по Международному публичному праву, гражданскому праву Контрольная работа — «Порядок і строки застосування дисциплінарних стягнень. Права неповнолітніх у трудових відносинах» Эссе — «Історико-правовий аспект розвитку інтеграційних процесів АПК з 1991 р.» Курсовая — «Злочини проти громадського порядку» Контрольная работа — Цивільне право Курсовая работа — «Політичні партії як суб'єкти політичної ситеми суспільства» Контрольная работа — «Перелік документів які необхідно зібрати до порушення кримінальної справи» Курсовая — «Договір морського перевезення вантажу (правовий аспект)» Курсовая — «Злочини проти правосуддя» Контрольная работа — «Международное торговое право» Реферат — «1. Поняття та ознаки державного органа. Класiфiкацiя державних органiв 2. Договiр морського перевезенная пасажирiв 3. Органiзацiя дiзнання на суднi, яке знаходиться у далекому плаваннi.» Курсовая — «Розвиток науки цивільного права. Цивілістичні школи» Курсовая — «Трудове право України» Курсовая — «Цінні папери як об’єкти цивільних прав» Курсовая — «Акт проголошення незалежності України (24.08.1991) та його правове значення» Курсовая — «Поняття та форми співучасті» Курсовая — «Благодійні організації: статус, правоздатність, діяльність. Благодійність в Україні» Курсовая работа — «Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника» Дипломная работа — «Статус каспийского моря после 1991 года» Контрольная работа — «Місцеве самоврядування в Україні» Курсовая — «Дієздатність» Контрольная работа — «Держава, ії сутність та структура» Контрольная работа — «Поняття та види форм державного права» Дипломная работа — «Питання кваліфікації розкрадань вчинених у співучасті» Курсовая — «Грошові компенсаційні виплати» Контрольная работа — «Українське громадянство: способи набуття та втрати» Ответы на экзаменационные вопросы — Конституционное право Курсовая — Статус столиці України Курсовая — «Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності» Курсовая — Особливості становлення правової держави в Україні Курсовая — «Державні органи: поняття, ознаки, види» Курсовая — Структура об’єктивної сторони складу злочину, порушення вимог законодавства про охорону праці Диплом — «Правовое обеспечение импорта срезанных цветов в Украине» Диплом — «Правовий статус члена виборчої комісії» Диплом — «Правовий статус виборчих комісій як організаторів підготовки та проведення виборів» Диплом — «Право собственности в гражданском праве» Курсовая — Поняття та види підакцизних товарів Диплом — «Конституційно правовий статус Центральної виборчої комісї» Курсовая — «Акти цивільного стану» Контрольная работа — «Торговое право» Контрольная работа — «Понятие представительства в гражданском процессе. Виды представительства» Контрольная работа — «Аграрное право» Контрольная работа — «Сторони у кримiнальному процесi: поняття, види. Прокурор у кримiнальному процесi, його процесуальний стан у рiзних стадiях процесу» Курсовая — «Завдання науки фінансового права на сучасному етапі» Курсовая — «Порядок і умови набуття та припинення громадянства України» Курсовая — «Види трудового договору, особливості їх укладання, припинення та розірвання» Курсовая — «Актуальні проблеми здійснення господарської діяльності в Україні» Курсовая — «Захист прав винахідника» Курсовая — «Объект преступления» Курсовая — «Етика поведінки державного службовця» Контрольная работа — «Дневные прийомы без рассадки. Дипломатическая телеграмма» Курсовая — «Правовий режим земель історико-культурного призначення» Реферат — «Українська історична легенда як джерело вивчення козацького звичаєвого права» Курсовая — «Контроль та нагляд за діяльністю суб’єктів з боку державної інспекції з питань праці» Курсовая — «Европейська система захисту прав людини» Эссе — «Приоритетные направления развития хозяйственного права и процесса» Диплом — «Методології розслідування порушення авторського права щодо незаконного розповсюдження та відтворення компьютерних програм» Контрольная работа — «Юридическая деятельность и фиксация ее результатов в правовых актах. Технологии систематизации правовых актов» Курсовая — «Правова поведінка, її ознаки та види» Курсовая — «Умисел як форма вини» Диплом — «Основи розслідування бандитизму» Диплом — «Завідомо незаконне затримання та привід» Курсовая — «Корупцiйнi злочини: проблеми визначення» Реферат — «Загальні положення про відшкодування шкоди» Ответы на экзаменационные вопросы — Международное публичное право Реферат — «Проблеми сучасної судової системи України» Диплом — Конституційні засади державної мови в Україні Научная статья — «Проблемы социально-правового регулирования становления гражданского общества в Украине» Контрольная работа — «Правовий статус учасників збройних конфліктів» Курсовая — Правове становище комунальних підприємств Реферат — «Права людини в правових системах світу» Диплом — Міліція України в системі гарантій забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина Курсовая — Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Диплом — Рішення Конституційного Суду України у системі джерел адміністративного права Курсовая — Деликты в международном частном праве Контрольная работа — «Романо-германська правова система» Курсовая — Порядок створення, функціонування та припинення діяльності товариства з додатковою відповідальністю Курсовая — Юридические лица в римском праве Реферат — «Поняття і сутність держави» Диплом — Колективні та індивідуальні суб’єкти фінансового права Диплом — Позбавлення батківських прав Реферат — «Поняття, принципи та джерела права Європейського Союзу» Курсовая работа — «Кримінальна відповідальність за закінчений злочин в кримінальному праві України» Курсовая работа — «Стадія підготовки господарської справи до розгляду» Реферат — «Судові системи зарубіжних країн» Дипломная работа — «Стягнення аліментів з боржників, що знаходяться за кордоном» Курсовая работа — «Сторони у господарському процесі (теоретичні і практичні аспекти)» Курсовая работа — «Право за Литовськими статутами» Реферат — «Шляхи реформування державної служби в Україні» Реферат — «Проблематика боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України» Курсовая работа — «Санація боржника у справах про банкрутство» Курсовая работа — «Субъекты уголовного процесса Украины и Белоруссии» Курсовая работа — «Проблемні аспекти здійснення державної реєстрації суб'єктів господарювання» Контрольная работа — «Оценка иностранных инвестиций» Дипломная работа — «Виконання та відбування покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців» Курсовая работа — «Політична система суспільства» Курсовая работа — «Право інтелектуальної власності та реформа цивільного законодавства України» Контрольная работа — «Захист права спільної власності подружжя та інших членів сім’ї нотаріусом»
Психология и педагогика
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці» Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях» Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»» Курсовая — «Прийоми реалізації принципів систематичності і послідовності на уроках фізичної культури» Диплом — «Психологічний аналіз мотивації протиправної поведінки» Курсовая — «Поведінка особи в екстремальних умовах» Курсовая — «Психологические критерии оценки эффективности реабилитации у лиц с ВИЧ инфекцией» Курсовая — «Особливості лідерських якостей особливості з різними гендерними характиристиками» Реферат — «Стрес-менеджмент керівника» Курсовая — «Депресивні підлітки, як об’єкт соціальної роботи» Курсовая — «Процес використання міжпредметних зв’язків на уроках світової літератури» Курсовая — «Взаємозв’язок креативності та емоційного інтелекту у старшому підлітковому віці» Курсовая — «Прийоми підготовчої роботи та методика їх використання у роботі над легендами та оповіданнями у початкових класах» Курсовая — «Індивідуальний підхід у вихованні невстигаючих та недисциплінованих учнів» Курсовая — «Лідери сучасного українського бізнесу» Реферат — «Сором’язливість як психічне явище» Реферат — «Соціально – психологічні основи реклами» Курсовая — «Мотивація досягнення та уникання невдач у підлітковому віці» Реферат — «Психологія спорту» Диплом — «Емпірічне дослідження взаємозв’язку самооцінки та типів психологічного захисту у підлітків» Реферат — «Социальная педагогика» Реферат — «Порівняльна характеристика системи вищої освіти України та Франції» Курсовая — «Психологічна дія реклами на систему цінностей підлітків» Диплом — «Соціально-психологічний феномен прояви довіри особи до іншої» Диплом — «Організаційно-педагогічні умови професіонально-педагогічної компетентності майбутніх учителів» Курсовая — «Мовлення та мислення дітей дошкільного віку» Курсовая — «Соціальна робота з особами, що вийшли з місць позбавлення волі» Курсовая — «Психологічні особливості розвитку дітей початкової школи (на прикладі ігрової діяльності)» Курсовая — «Психологічний вплив реклами на дітей та підлітків» Реферат — «Понятие и причины самоубийства» Курсовая — «Особливості вербальної поведінки жінок політиків» Диплом — «Організаційно-педагогічні умови управління якістю освіти в університетах Великої Британії» Курсовая — Агресія і агресивність Эссе — «Условия интеграции людей с особыми потребностями в сферу высшего образования» Доклад — «Прихована небезпека соціальних мереж» Курсовая — «Разводы: их причины и социальные последствия» Психолого-педагогічна характеристика на класний колектив 7-а класу Курсовая работа — «Асоціативне поле лексеми патріотизм на материалі асоціативного експерименту» Курсовая — «Вікова криза як поняття психології розвитку » План-конспект урока — «Что означает быть индивидуальностью?» Реферат — «Зависимость самоубийств от типа профессии» Курсовая — «Проблемні методи навчання в курсі «Я і Україна»» Индивидуальная работа — «Выготской «Мышление и речь» - раздел Характеристика псевдопонятий, потенциальных понятий, действительных понятий» Курсовая — «Інноваційні технології викладання географії (на прикладі основних географічних осередків України)» Курсовая — «Особливості мотивації досягнення успіху і уникнення невдач студентів (студенти Педагогічного університету, педагогічного факультету, 4 курс)» Контрольная работа — «Память, как познавательный психический процесс» Курсовая — Проблема ідентичності в псіхологіі Курсовая работа — «Основні характеристики ділової гри. Особистісна автономія ведучого та її прояв у процесі проведення ділової гри» Эссе — «По произведению Макиавелли» Курсовая — «1) Інноваційна складова. 2) Психологічна складова. 3) Педагогічна складова» Курсовая работа — «Використання «Ергономічної контрольної карти» для дослідження параметрів робочого місця оператора комп’ютерного набору» Контрольная работа — «Понятие лидерства и руководства. Общие и отличительные черты лидерства и руководства. Теория исследования лидерства и руководства» Доклад — «Классификация детских игр» Контрольная работа — «Психологические особенности развития мышления у детей» Курсовая — «Психология души и сердца П. Юркевича» Диплом — «Особистісне самовизначення цілісно-смислових орієнтацій в учнів підліткового віку» Диплом — «Міжособистісні конфлікти у групах молодших школярів та засоби їх вирішення» Реферат — «Педагог внешкольного образования детей: профессионализм и творчество» Курсовая — «Педагогічна складова» Курсовая — Роль психологических барьеров в формировании доверия к рекламе Курсовая — «Соціально-психологічна проблематика операторської діяльності у складі команди» Курсовая — Самооцінка та її особливості в підлітковому віці Курсовая — «Розвиток мислення у дошкільників та особливості його діагностування» Диплом — «Психологічні особливості супроводження професійного спілкування у майбутніх правоохоронців» Контрольная работа — «Динаміка особистісних рис професіонала в умовах ризикової діяльності» Курсовая — Особенности словесно логического мышления младших школьников с нарушением речи Курсовая работа — «Особенности речевого развития у детей с нарушением слуха Диплом — «Зв’язок форм прояву емпатії з інтелектуальним розвитком школярів середнього шкільного віку» Курсовая — «Аффект как проблема психологии: влияние аффективных состояний на протекание познавательных процессов» Диплом — «Психологические особенности познавательных способностей и учебной мотивации у младших школьников» Курсовая — Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи Курсовая — «Роль дидактичної гри в системі роботи з математики в дитячому садку» Курсовая — «Нові центри культури в еллінистичний період» Доклад о дидактической игре — «Использование дид.игр со слабослышащими детьми в старшей группе по ознакомлению с окружающим миром (одежда)» Реферат — «Life Stress Models» Курсовая — «Особливості психокорекційної програми у роботі з підлітками з високим рівнем імпульсивної поведінки» Реферат — «Family Models» Реферат — «Болонський процес в Україні: за і проти» Курсовая — «Гомізонтальна пластична гімнастика у фізичному вихованні дітей дошкольного віку» Реферат — «Аналіз загальноосвітні системи Середньовіччя і Відродження» Контрольная работа — «Порівняйте погляди античних і середньовічних філософів щодо виховання особистості» Диплом (теоретическая часть) — «Формування у старшокласників (11 клас) уявлень про життевий шлях особистості» Курсовая — «Дитячі страхи та життєвий сценарій особистості дорослого» Контрольная работа — «Спільне та відмінне в педагогічній думці середньовічних ісламського та християнського світів» Отчет по практике — «Звіт з психологічної практики в агенстві нерухомості «Атланта» м. Винниці» Контрольная работа — «Анализ исследования проблемы болонского процесса» Курсовая работа — «Психологічна корекція при ранньому дитячому аутизмі» Статья + презентация — «Кар'єрне планування в структурi життєвих планiв особистостi» Курсовая — «Вплив сімейного виховання на навчальну успішність підлітків» Курсовая — «Сучасні класифікації порушень психічного розвитку у дітей» Курсовая — «Соціально-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах» Контрольная работа — «Гуманистическое направление в теории личности» Курсовая — Особливості ставлення студентів психологів до вивчення іноземної мови Контрольная работа — «Системный подход в системной психотерапии» Диплом — Психологические особенности мотивации агрессивного поведения подростков Реферат — «Сексуальні проблеми дітей та дорослих в практиці юриста, судмедексперта» Курсовая — Використання можливостей МВДЗ для діагностики ціннісної сфери студентів Ответы на экзаменационные вопросы — теорія і методика виховання дітей дошкольного і шкільного віку Курсовая — «Влияние города на человека» Курсовая — Характер влияния сиблинговых отношений на стратегии поведения подростков в конфликтной ситуации Диплом — Зв’язок мотивації досягнення і вольової саморегуляції у студентів психологів Курсовая — Вплив сімейного виховання на соціалізацію підлітків Курсовая — Соматические признаки как индикатор психологических проблем Курсовая работа — «Концепції особистості в сучасній психології» Реферат — «Стратегия и тактика терапевтической работы в гештальт-подходе» Дипломная работа — «Взаимосвязь личностных и профессиональных ценностей в становлении будущих психологов» Дипломная работа — «Исследование социального статуса детей в детском доме» Курсовая работа — «Методологические основы и задачи военной педагогики» Курсовая работа — «Акцентуация характера у больных хроническими заболеваниями» Курсовая работа — «Організація діяльності педагогічного колективу в умовах упровадження здоров'язберігальних тенологій у навчально-виховний процес закладу освіти» Реферат — «Міжкультурна комунікація як основа Болонського процесу» Дипломная работа — «Психологiчнi особливостi мiжьособистiстої довiри самотнiх жiнок» Дипломная работа — «Музина терапія з особливою дитиною» Курсовая работа — «Організація діяльності педагогічного колективу в умовах упровадження здоров'язберігальних технологій у навчально-виховний процес закладу освіти» Курсовая работа — «Інноваційні процеси в освіті» Дипломная работа — «Социально - психологические характеристики молодёжных субкультур на примере рок культуры» Отчет по практике — «Психологічні особливості мiжособистiстої довіри самотніх жінок»
Языки/Литература
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття» Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського» Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»» Курсовая — «Етикетні формули в епістолярії Івана Франка» Курсовая — «Скорочення в системі сучасного словотворення: порівняльний аспект (англійська та українська мова)» Курсовая — «Особливості публіцистики Євгена Маланюка та Івана Багряного» Реферат — «Встановлення оповідної ідентичності Томаса та Савіньї в романі А. Барікко «Море-океан»» Курсовая — «Своеобразие предметно-изобразительного мира в романе Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквинского клуба»» Курсовая — «Проблематика роману Д. Дефо «Робінзон Крузо»» Курсовая — «Романтичний світ збірки А. Міцкевича «Кримські сонети»» Курсовая — «Стильові особливості роману «Дикі квіти» Василя Слапчука» Курсовая — «Лексика з етнокультурним підтекстом у творах письменників-шестидесятників» Курсовая — «Поетизація звитяги й патріотичного служіння державі в поемах «Енеїда» Вергілія та «Енеїда» Котляревського» Курсовая — «Тема «маленької людини» в творчості Ф.Кафки та М. Гоголя» Курсовая — «Маргінальність в романі Патріка Зюскінда «Запахи» (Парфумер)» Диплом — «Образно-стилістична роль етнонімів у поетичних творах Т.Г. Шевченка» Диплом — «Стилістичні особливості відтворення дієслів говоріння та особливості їх функціонування» Курсовая — «Філософський сенс трагедії Шекспіра Гамлет» Курсовая — «Фразеологічні запозичення в сучасній англійській мові» Курсовая — «Особливості сонетної майстерності Філіпа Сідні» Курсовая — «Жанрова своєрідність подорожі Гулівера Джонатана Свіфта» Курсовая — «Король Лір Шекспіра та його сценічне осмислення» Доклад — «Історія документів в Україні» Курсовая — «Трагедія інтелігенції в драмах Б. Шоу та А.П. Чехова» Курсовая — «Неологізми у сучасній українській пресі» Курсовая — «Неологізми у творах сучасних українських письменників» Курсовая — «Мотив паломницва в повісті «Коротка екскурсія в минуле або ціна Сивілинних книг» Н. Конотопець» Курсовая — «Романы «артурового кола» як різновид рицарських романів» Диплом — «Проблему перекладу оповідань Ернеста Хемінгуея» Курсовая — Міфологема воскресіння в повісті «Провідна неділя» С.Майданської Курсовая работа — «Відтворення стилістичних прийомів та експресивних засобів мови у перекладі» Курсовая — «Мандри Гулівера» Дж. Свіфта: мовні новації Курсовая работа — «Любовь в романе Спаркса «Послание в бутылке»» Диплом — «Парцеляція як засіб реалізації іронії у структурі речення» Диплом — «Словотвірне гніздо з вершинним соматизмом в слові «лице» в українськії мові» Курсовая — «Українські фразеологізми з етно-культурним компонентом та засоби їх відтворення при перекладі сучасних текстів» Курсовая — «Д.Р. Кіплінг. Діапазон україномовних інтерпритацій (У перекладі Стуса та інш.)» Диплом — «Типологія та переклад засобів комічного в художніх творах сучасної англійської літератури» Курсовая работа — «Гра слів та засоби їх передачі при перекладі з української на англійську мову» Диплом — «Фитонимы в поэзии. Методика работы с англоязычными поэтическими текстами» Реферат — «Kinds of grammatical ties between clauses in English and Russian composite sentences» Курсовая — Парадигматична структура словотвірного гнізда з вершинним соматизмом «НІС» в українській мові Курсовая работа — «Использование фольклорных стихотворений Mother Goose-Nursery Rhymes на уроках английского в обучении младших школьников» Сочинение — Философская лирика современных поэтов и бардов Курсовая работа — «Засоби перекладу англомовної без еквівалентної лексики на українську мову» Курсовая — Специфіка художнього часу в прозі С. Крижановського Дипломная работа — «Образні засоби екзистенціальної прози та їх укр.переклад на матеріалі роману Айріс Мердок» Курсовая — Автобіографічність прози Галини Гордасевич Диплом — «Particularities of translation english formal official texts» Курсовая работа — «Возрождение украинской истории в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя» Курсовая — Фразеологізми в мові ЗМІ Диплом — «Виразні мовні засоби ділового листа» Курсовая — Проблематика драми Шекспіра «Троїл і Крессіда» Диплом — «Відтворення ритму художньої прози при перекладі на матеріали творів В. Вульф» Курсовая — «Криминальный мир в романе Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста»» Творческая работа — «Мова парадоксу в поезії Уолта Уітмена A Boston Ballad» Курсовая — «Способи вираження гендерних стереотипів у перекладі з української на англійську та з англійської на українську мови» Реферат — «Alcohol Dependence Syndrome(ADS)» Диплом — «Мовне оформлення інформаційних сайтів Британських та Українських ВНЗ, та особливості його відтворення у перекладі» Реферат — «Causes of Birth Defects» Курсовая — «Особиста лірика Оксани Пахльовської» Курсовая — «Українські фразеологізми на позначення руху» Курсовая — «Номінація фауни в ангійській мові» Курсовая — «Криминальный мир в романе Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста»» Курсовая — «Мотиви виноградарства в фольклорі та давній українській літературі» Курсовая — «Аналіз засобів впливу текстів ЗМІ на реціпієнта в сучасних PR технолоіях» Диплом — «Антропонімікон і топонімікон у структурі роману Ліни Костенко Записки Українського Самашедшего» Диплом — Книговидавнича справа у розвинених країнах як позитивний досвід для України (на прикладі США) Курсовая — Особливості відтворення фразеологізмів в англо-українському перекладі, на матеріалі творів Дена Брауна «Код да Вінчі» та «Втрачений символ» Диплом — Зіставлення особливостей перекладу універсалій і описового перекладу (на матеріалі перекладів роману Charles Dickens “The Personal History of David Copperfield”) Курсовая — Експресивна лексика в ЗМІ Реферат — «Анотація та її види» Диплом — Образна складова семантичної структури концепту «American dream» Курсовая — Точность речи, как основа успешной коммуникации Курсовая работа — «Способи вираження тривалості в англійській мові» Реферат — «Child Hyperactivity» Дипломная работа — «Концепт ЖІНОЧНІСТЬ у вікторіанській лінгвокультурі» Статья — «Диференційований та індивідуальний підхід до навчання на уроках англійської мови у класах із вечірньо-заочною формою навчання» Курсовая работа — «Основні випадки порушення еквівалентності перекладу» Курсовая работа — «Особливості ступенювання прикметників і прислівників» Индивидуальная работа — «Новели Е. По і своєрідність детективного жанру» Дипломная работа — «Епістолярна критика в творчості Проспера Меріме» Дипломная работа — «Риси постмодерного дискурсу у романі В.Домонтовича "Доктор Серафікус"» Курсовая работа — «ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЧОЇ СТРУКТУРИ ТА СЕМАНТИКА ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ»
Программирование
Диплом — «Розробка автоматизованої системи диспетчеризації підприємства малого бізнесу – таксопарк «Алло! Таксі» Курсовая работа — «Комп’ютерне моделювання управління центрами матеріалів та вартісними складовими з використанням СУП Spider Project» Курсовая — «Управління проектами. Формування звітів у програмному середовищі Spyder Project» Курсовая — «Комп’ютерне моделювання бізнес-проектів засобами програмного проекту Spider Project» Курсовая — «Розробка ефективного алгоритму та машини Тьюринга» Курсовая — «Побудова та використання класів. Клас CLassBrush» Курсовая — «Побудова та використання класів. Клас ClassComplex» Курсовая — Гра «Тетріс» Курсовая — Програма пошуку данних за даними критеріями на мові С++ Курсовая — навчальна програма «Процесор вводу-виводу KP1810BM89» розроблена в середовищі C++Builder Диплом — «Створення web-додатку для розробки систем енергопостачання з нетрадиційними джерелами енергії» Контрольная работа — «Разработка графического меню» Контрольная работа — Использование каскадных таблиц стилей для форматирования содержимого WEB-страниц Реферат — «Розвиток інформаційної діяльності в Україні: історія і сучасність» Курсовая работа — «Основы программирования на языке C» Курсовая работа — «программирование на языке С»
Естественные дисциплины
Курсовая — «История Украинской культуры в научных исследованиях» Курсовая — «Декабристський рух в Україні» Диплом — «Демографічна ситуація у Володимирській області» Курсовая — «Українська мова та література в Польсько-Литовську добу» Курсовая — «Історія друкованих ЗМІ сільских районів Донеччини» Курсовая — «Політична діяльність М.С. Грушевського» Курсовая — «Утворення США» Курсовая — «История машинного перевода» Курсовая — «Китай в епоху Цинь і Хань» Реферат — «Нормативна функція культури. Культура стародавнього Египту» Контрольная работа — «Східна цивілізація: господарство давнього Египту. Мовлення Іпусера» Статья — «Доказать что холодная война началась с Потсдамской конференции» Реферат — «Джерард Уінстенлі Джон Лільберн, видатні представники дигерів та левілерів » Курсовая — «Інформаційні агентства першої половини ХХ століття: статус і практика» Реферат — по предмету «История Украины» Контрольная работа — «Декларація прав людини і громадянина Франції 1789 Кодіфікация М. Степаненко, її значення» Ответы на экзаменационные вопросы — История Курсовая — Національна і державна сімволіка України Курсовая — Реализация права в России в годы НЭПА Реферат — «Фізика в медицині (наука і практика)» Курсовая — Геометрична оптика. Побудова зображень в мікроскопі. Контрольная работа — «Обгрунтуйте явища дрейфогенів, як одногоз елементарних факторів еволюції» Контрольная работа — «Самые развитые страны мира: состав, особенности развития, структура ВВП. Легкая промышленность мира: отраслевая структура, география основных отраслей (крупнейшие производители и экспортеры)» Реферат — «Фізичні методи в сучасній археології»
Информационные системы и технологии
Эссе — «Совершенствование системы управления группой компаний «А» на базе ИТ-решений» Курсовая — «Моделювання проектів із використанням системи управління проектами Spider Project» Курсовая работа — «Сортування методом підрахунку, що розподіляє» Курсовая — «Характеристика спутниковых сетей связи» Курсовая — «Звіт посередницької діяльності» Презентация — «Cross Language Information Retrieval» Курсовая — «Висвітлення конфлікту в Лівії в мережі інтернет» Курсовая — «Розробка спеціального калькулятора» Дипломная работа — «Проектування системи обліку багажу в аеропортах» Курсовая — «Розробка арифметично-логічного приладу для додавання (віднімання) цілих чисел» Диплом — «Компьютерная система распознавания цифро-буквенных изображений» Диплом — «Проектирование специализированной компьютерной системы оценки динамики изменения опухолей легких» Диплом — «Спроектувати специалізовану компьютерну систему діагностики пухлин головного мозку людини на основі аналізу МРТ-зображень» Индивидуальная работа — «Краткая характеристика сети» Курсовая — «Реплікація даних» Диплом — «Комплексна система розрахунку заробітної плати на торговій організації» Курсовая — «База данных «Интернет-провайдер»» Курсовая — Сучасні методи створення веб сайтів Реферат — «Функції соціальних мереж як чинник розвитку громадянського суспільства» Диплом — Исследование дистанционно-векторных технологий маршрутизации
Прочее
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)» Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях» Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі» Реферат — «Основні ідеї середньовічної філософії» Реферат — «Тема родины в поэзии М. Цветаевой» Реферат — «Ентомофауна трупа та її судово медичне значення» Реферат — «Екологія в релігіях світу» Курсовая — «Организация грузовой и коммерческой работы» Курсовая — «Поема про Беовульфа», як зразок Середньовічного героічного епосу Реферат — «Встановлення оповідної ідентичності Плассона та Бартльбума в романі А. Баріко «Море-Океан»» Контрольная работа — «Використання нових складноскорочених слів у журналістському тексті» Курсовая — «Діяльність політичних партій на початку 20-го століття на Катеринославщині» Курсовая — «Управління компетентністю персоналу підприємства в умовах ринку» Контрольная работа — «Оцінка стійкості роботи промислового об’єкта у надзвичайних ситуаціях» Курсовая — «Матеріали «на замовлення» або «джинса» в українських ЗМІ» Реферат — «Добро и зло в философии Карла Юнга» Реферат — «Современные проблемы природопользования в Украине» Курсовая — «Історія літературно-наукового видання Донеччини 20-го століття» Курсовая — «Особливості відображення італійського духу у романі Стендаля «Пармська Обитель» Курсовая — «Абревіації у сучасній українській мові (на матеріалі ЗМІ)» Курсовая — «Словотвірні та семантичні характеристики лексичних одиниць в термінологічній підсистемі машинобудування та особливості їх перекладу» Курсовая — «Проблематика художньої прози Олени Пчілки» Диплом — «Філософія серця» в українській філософській думці П. Юркевича Диплом — «Світоглядні засади формування української культури початку 20-го століття» Реферат — «Демократія» Диплом — «Ксеноніми у сучасних українських ЗМІ» Реферат — «Характеристики ионизирующего излучения» Курсовая — «Семасіологічні виразні засоби у політичних текстах» Курсовая — «Український живопис ХІХ століття» Курсовая — «Оцінна лексика та її використання у політичному дискурсі» Курсовая — «Військово-політичне співробітництво між Україною та РФ у новому тисячолітті» Курсовая — «Україна у грузино-осетинському конфликті 08.08.08» Реферат — «Стан матеріально-технічного забезпечення закладів дитячої рекреації» Курсовая — «Трансформовані фразеологізми епістолярної спадщини О. Гончара» Курсовая — «Мовленнєвий етикет у текстах сучасних друкованих ЗМІ» Диплом — «Філософія Сковороди в контексті культури українського барокко» Курсовая — «Регуляторні акти органів місцевого самоврядування» Курсовая — «Стилістичні функції журналістських заголовків» Курсовая — «Валентність дієслів “to pay” та “to hold” в діловій англійській мові та їх переклад на українську мову» Курсовая — «Національні і міжнародні стандарти керування документаційними процесами» Курсовая — «Лексична антонімія в текстах сучасних ЗМІ» Реферат — «Документно-інформаційні комунікації» Эссе — «Социальные инновации и развитие трудового потенциала страны» Диплом — «Розвиток готельного господарства України за період 1995-2008 роки» Курсовая — «Соціальна реклама на українському телебаченні» Отчет по практике — «Звіт з виробничої практики на ТОВ «Полісвіт»» Отчет по практике — «Школяри молодших та середніх класів (в системі заочної форми підготовки психологів у ВНЗ)» Диплом — «Удосконалення соціального захисту персоналу» Эссе — «Общественно-политические движения современного украинского общества, как предмет изучения политической социологии» Реферат — «Епістемологічний анархізм П. Фейерабенда» Реферат — «Запровадження ESTC/ЄКТС у вищих навчальних закладах України: етапи та документи 2005-2009 рр.» Реферат — «Загальна характеристика і основні завдання створення Європейского простору вищої освіти (ЄПВО)» Контрольная работа — «Психология спорта» Реферат — «Порівняльний аналіз концепції моралі Ніцше та Гегеля» Индивидуальная работа — «Что означает быть индивидуальностью?» Статья — «Базовые приоритеты пролетариата в произведении Оруэлла «Звероферма»» Критический анализ статей — «Подход «4x4» и стратегическое планирование» Критический анализ статей — «Стратегія диверсифікації підприємства» Aналітичний висновок — «Завдання та функції Фонду держмайна та Антимонопольного комітету у сфері промислової політики» Критический анализ — «Розробка проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції (послуг) малого підприємства» Индивидуальная работа — «Стратегічний план компанії «Бізнес студіо»» Реферат — «Охорона, використання та відтворення рослинного світу та лісів» Эссе — «Завдання та функції органів центральної влади у сфері промислової політики: президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів України» Реферат — «Основы экологии и охрана окружающей среды» Реферат — «Державна регіональна економічна політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності країни: сучасний стан та перспективи розвитку» Курсовая — «Льготы для женщин, работающих на производстве» Курсовая — «Зоологізми в лексичних системах англійської та української мови» Контрольная работа — «Поняття «суб’єкт» і «об’єкт» пізнання» Реферат — «Краткая характеристика морей и судоходных проливов Тихого океана» Творческая работа — «Моделювання соціально-економічних процесів: границі можливого, та фактори ефективності» Реферат — «Загальна характеристика сресу та стресорів» Контрольная работа — «Філософія німецького романтизму» Курсовая — «Операції банків з дорогоцінними металами» Рецензия на статью — «Бергер Б. «Нуклеарная семья как первооснова цивилизации в исторической перспективе»» Курсовая — «Брудні технології» в політичній сфері: засоби ідентифікації та шляхи нейтралізації Эссе — «Рецензия на научную статью Т.А. Алексеевой «Легитимность власти в переходный период»» Контрольная работа — «Сексология» Рецензия на статью — «Баталова Э.Я. «Третий откат»» Социологическое исследование — «Исследование готовности к браку у военнослужащих (курсантов и офицеров)» Реферат — «Психодиагностика эффективности организации» Курсовая — «Приводи та підстави до порушення кримінальної справи за фактами легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом» Контрольная работа — «Підготуйте процедуру підготовки та прийняття постанови КМУ, яка б врегульовувала порядок визначення осіб, яких необхідно нагородити Почесною грамотою Кабінету Міністрів. Сформулюйте зміст даної Постанови» Курсовая — «Поділ та об’єднання земельних ділянок» Курсовая — «Сущность и назначение человека в философии Ж.П. Сартра» Контрольная работа — «Великобритания» Курсовая — «Роль податків в регулюванні підприємницької діяльності» Реферат — «Що таке культура поведінки, а що таке етикет» Реферат — «Оподаткування операцій в іноземній валюті» Реферат — «Збирання (формування) доказів як елемент досудового слідства» Анализ статьи — «Правовий тиждень» №34-35 (246-265) 6 вересня 2011 р. Острійчук О. «Нові шляхи у процесі доказування» Курсовая — «Теоретико-методологический анализ ценностей в неокантианской культурфилософии конца XIX – начала XX века» Отчет по практике — «Оцінка бізнесу методом прямої капіталізації (на прикладі ВАТ «Білий либідь торгівельний центр»)» Эссе — «Ессе на один з розділів книги Халий И.А. Современные общественные движения: инновационный потенциал российских преобразований в традиционалистской среде» Реферат — «Специфіка маркетингового звіту» Индивидуальная работа — «Журналістське розслідування київської секти Сандея Аделаджи» Индивидуальная работа — «Григорий Сковорода «Сад божественных песен»» Статья — «Теоретична еволюція концепту «громадянство». Від локального до глобального» Курсовая — «Эмоциональный стресс и расстройства адаптации у подростков» Курсовая — «Характеристика видань «Молодь України» та «Україна молода» 2011 рік» Диплом — «Кримінологічна характеристика організованої злочинності» Курсовая — Планування виробництва продукції Контрольная работа — «Аналіз валютних операцій банку (на прикладі ЗАТ «ОТП Банк»)» Курсовая работа — «Інноваційні технології в освіті» Курсовая — «Інноваційна складова, Психологічна складова, Педагогічна складова» Курсовая — «Управління програмою розвитку організації в умовах енергетичного ринку України» Контрольная работа — «А.Смит и его труд «Исследование о природе и причинах богатства народов»» Курсовая — Товарознавча характеристика асортименту, оцінка якості та класифікація парфумерно-косметичних товарів (на прикладі однієї з товарних груп) на матеріалах торговельного підприємства Диплом — «Визначення оптимальної послідовності адитивно різних чисел» Контрольная работа — «Психофизиологические особенности зрительной системы» Курсовая — «Майстерність репортера на телебаченні» Курсовая работа — «Мастерність інтерв’юєра на телебаченні» Ответы на экзаменационные вопросы — Країнознавство Курсовая — «Утилизация отходов производства топлив (нефтепереработки)» Контрольная работа — «Концепция позиционирования бренда» Дипломная (1-й раздел) — Місце та роль фотодокументів в роботі підприємства на прикладі діяльності «Просто радіо» Курсовая — «Интернет-СМИ в информационном пространстве Украины» Индивидуальная работа — Аналіз особливостей митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі між Україною та Іспанією Курсовая — Методика організації роботи учнів з підручником у процесі навчання біології Курсовая работа — по предмету «Іноваційні технології в освіті» Курсовая — Створення відділу логістики на державному підприємстві «Оризон-навігація» Диплом — «Специфіка сучасної української літературно-художньої критики (на прикладі матеріалів інтернет видань)» Курсовая — Общенаучные методологические принципы Курсовая — Організація комерційної роботи з оптового продажу товарів (за матеріалами оптових підприємств різних форм власності) Курсовая — Шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства Курсовая — Что такое философия? Контрольная работа — «Планування сім’ї: соціально політичний й ідеологічний аспекти» Диплом — «Редакційна підготовка рекламно-інформаційного тижневика» Курсовая — Особливості висвітлення маштабних подій у пресі: тенденції, закономірність. Диплом — «Реаліті-шоу як особливий тип програми на сучасному телебаченні на прикладі українських кулінарних шоу програм» Курсовая — Структура асортименту, якість та реалізація столових виноградних вин Курсовая — Особливості ємпатії у осіб,які проживають в хронічно діючий ,психотравмуючий ситуації Реферат — «Психика и сознание» Диплом — «Формулювання споживчого попиту на основі дослідження якості та асортименту телевізорів» Курсовая — Сравнительный анализ эффективности прямых и коллективных инвестиций для индивидуальных инвесторов на рынке ценных бумаг Курсовая — Особливості авторскої колонки в газетах «Коментарі» та «День» Курсовая — «Журналіст змінює професію» Курсовая — Анализ межорганизационных отношений (на примере ЧП «Гермес») Диплом — «Українська культура другої половини ХХ століття» Контрольная работа — «Характер и форма первоначальных (родоплеменных) религиозных верований: тотенизм, табу, магия» Диплом — «Філософія Григорія Сковороди в контексті українскього барокко» Курсовая — Характеристика сучасного асортименту корпусних меблів, що реалізується в магазині «Ясен» Курсовая — Технології соціальної роботи з безробітніми Диплом — «Исследование радиационного фона Днепропетровской области» Курсовая — Особенности рекламы в печатном и онлайн издании: сравнительный анализ Контрольная работа — «Тренінг публічного виступу» Индивидуальная работа — Оцінка конкурентоспроможності підприємства Отчет по практике — «Дослідження асортименту та якості майонезу та формування споживчого попиту» Реферат — «Лиственница даурская как конструкционный материал» Реферат — «Поетика експресіонізму в Українській літературі 20-40 років ХХ ст.» Курсовая — «Використання програмного забезпечення 1С підприємство для ведення документаційної бази даних приватного торгівельного підприємства» Реферат — «Вентиляція і опалення виробничих приміщень хімічних виробництв» Курсовая — «Реклама как средство создания имиджа организации: политико-управленческий аспект» Контрольная работа — «Теорії молоді: історико-социологічний аналіз» Контрольная работа — «Національне питання в програмі партії Кадетів та Октябристів» Реферат — «Північноірландський конфлікт» Реферат — «Специфічні особливості соціальної роботи як професії» Реферат — «Роль самовиховання в житті А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського» Курсовая — «Принципи побудови системи електронного документообігу» Эссе — ««Дефект бабочки» (где проблема Югославии и в чем ее причина)» Курсовая — «Ефективність діяльності організації на прикладі Приватбанку» Курсовая работа — «Логопедична технологія подолання ФФНМ у дітей дошкольного віку» Ответы на экзаменационные вопросы — Дипломатичний протокол та етикет Курсовая — «Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування» Курсовая — «Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення» Контрольная работа — «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» Диплом — Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими потребами Диплом — Мотивация государственных и муниципальных служащих Контрольная работа — «ЕКОСОР та її регіональні комісії. Характеристика АТЕС» Курсовая — Населення Европи. Етнічний та расовий склад, географія. Диплом — «Громадянська журналістика у сучасному українському медіапросторі» Диплом — «Аналіз та розробка пропозицій щодо зменшення радіаційного фону Дніпропетовської області» Диплом — Разработка менеджмент плана улучшения экологического состояния поймы реки «Молочной» Ответы на экзаменационные вопросы — конфликтология и теория переговоров Эссе — «Внедрение болонского процесса в украинскую систему высшего образования: преимущества и недостатки» Реферат — «Укладення договору в порядку проведення торгів (аукціон, конкурс, біржові торги)» Курсовая — Образовательная политика Западной Европы Эссе — «Соціально-економічний розвиток країн Карибського басейну» Научная статья — «Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств по утилізації промислових відходів» Диплом — «Застосування засобів фізичної культури для відновлення стану здоров’я і працездатності осіб середнього віку» Реферат — «Социальный статус и роль личности» Реферат — «Киево-Печерская лавра и ее место в украинской культуре» Реферат — «Мутагенні чинники» Статья — «Фізичне виховання у контексті якості освіти» Курсовая работа — «Розвиток творчих здібностей дітей на основі народних танцювальних традицій» Контрольная работа — «Белки: структурная и транспортная функции. Механизм мышечного сокращения. Роль АТФ в мышечном сокращении. Энергетический статус покоится мышцы» Контрольная работа — «Мотивы наркомании: социологический анализ» Курсовая работа — «Формування національної свідомості молоді на зразках українського хореографічного мистецтва» Реферат — «Семья и брак в современном мире» Реферат — «Источники потребительской удовлетворённости. Критерии качества услуг. Перечислите составляющие услуг ресторана, по которым необходимо провести оценку качества. Привести пример.» Курсовая работа — «Біохімічні основи виробництва антибіотиків» Контрольная работа — «Геоэкологическое районирование Украины. Экологические проблемы Украины и ее регионов» Реферат — «Критерії цінності інформації: сучасні школи і напрямки» Курсовая работа — «Управління розвитком адаптивної школи» Реферат — «Особливості розрахунку можливих економічних та матеріальних витрат що можуть бути задані наслідками надзвичайних ситуацій» Контрольная работа — «Проблема развития сельского хозяйства в Одесской области» Курсовая работа — «Планирование и конструирование складских помещений в городах» Реферат — «Описание кабинета психолога в школе» Курсовая работа — «Первісний танець – генезис і сучасний стан» Курсовая работа — «Розвиток уваги засобами хореографічного мистецтва» Дипломная работа — «Третій етап інформаціонної революції та його вплив на розвиток комунікаційних технологій» Реферат — «Імаміти (іслам, шиїзм)» Реферат — «Зейдити (іслам, шиїзм)» Отчет по практике — «Проблеми розвитку міського пасажирського автотранспорту м. Одеси.» Контрольная работа — «Обґрунтування типу ОСУ відділу»
Страхование
Курсовая — «Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні» Курсовая — «Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важель в забезпеченні стабільності сільськогосподарського виробництва» Статья — «Інвестиційні можливості страхових компаній в галузі страхування туристів» Курсовая — «Страхування банківських кредитів як засіб мінімізації ризиків (на прикладі кредитних ризиків підприємств сільського господарства)» Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики в СК «ПРОВІДНА»» Диплом — «Медичне страхування та його значення в системі соціального захисту населення в сучасних умовах України» Курсовая — «Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важіль в забезпеченні стабільності сільськогосподарського виробництва» Диплом — «Реформування системи загальнообов’язкового пенсійного страхування в Україні» Реферат — «Страховий ринок Данії» Реферат — «Річна бухгалтерська звітність страхової організації. Структура бухгалтерської звітності страховика» Реферат — «Сучасний стан та особливості інвестиційної діяльності страховиків у зарубіжних країнах» Аналитическая работа — «Аналіз ринку медичного страхування за період 2006-2013»
Международная экономика
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»» Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)» Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації» Реферат — «Аналіз бюджетної системи Сінгапуру» Диплом — «Міжнародні кредитні операції комерційних банків (на прикладі АБ «Діамант»)» Диплом — «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України в контексті міжнародної інтеграції» Диплом — «Оцінка ефективності процесу управління експортною діяльністю підприємства (на прикладі ХДЗ «ПАЛЛАДА»)» Курсовая — «Международный валютный рынок» Курсовая — «Внешний долг в условиях глобальной нестабильности» Курсовая — «Злиття та поглинання в міжнародному бізнесі» Курсовая — «Внешний долг США в условиях мирового кризиса» Контрольная работа — «Особенности экономического состояния слаборазвитых стран» Ответы на экзаменационные вопросы — Международные экономические отношения Контрольная работа — «Бразилия» Реферат — «Регулювання центральним банком процесу консолідації у банківському бізнесі в США» Дипломная работа — «Правове регулювання безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними договорами» Эссе — «Классификация стран в мировой экономике» Ответы на экзаменационные вопросы — Международная экономика Эссе — «Сучасні тенденції розвитку сегментів світового фінансового ринку» Курсовая — Сучасний стан відносин України з НАТО Курсовая — Сучасні інструменти регулювання міжнародних торгових відносин Курсовая — Підготовка зовнішньоекономічної угоди з імпорту автомобілів TOYOTA Курсовая — Товарні біржі в структурі глобальної торгівельної системи Курсовая — Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту автомобілів BMW Курсовая работа — «Зовнішня трудова еміграція з України: причини, масштаби, наслідки» Курсовая — Особенности практики тарифного регулирования в Украине Презентация — «Взаимосвязи производителей и потребителей украинских зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень)» Контрольная работа — «Оцінка конкурентоспроможності підприємства (на прикладі Nemiroff)» Контрольная работа — «Оцінка конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ЗАТ «Оболонь»)» Контрольная работа — «Управління результативністю у міжнародному бізнесі» Курсовая — «Підготовка зовнішньо-торгівельної угоди з імпорту медичного обладнання» Курсовая — «Мінімізація витрат при вході підприємства на зовнішній ринок за допомогою торговельно-посередницької фірми» Бизнес план — «Метою проекта підприємства (ВАТ «Новомосковський хлібозавод») є засвоєння нового сегменту – продаж замороженого тіста та передпеченого хліба мережам супермаркетів» Диплом — «Інтеграція України в міжнародний ринок туристичних послуг» Контрольная работа — «Аналіз ЗЕД підприємства (на прикладі ПАТ «ФЕД»)» Индивидуальная работа — Управління міжнародними інвестиційними проектами Контрольная работа — «Основи зовнішньоекономічної діяльності» Статья — «Діяльність ТНК в міжнародній торгівлі» Диплом — Формування та оцінка ефективності розвитку дистриб’юторської мережі на зовнішньому ринку Контрольная работа — «1. Экономика при фиксированном валютном курсе. 2. Характеристика евро как мировой валюты. 3. Кривая Лаффера» Курсовая — Аналіз передового досвіду з метою підвищення якості і конкурентоспроможності продукції Диплом — Удосконалення інформаційних технологій банку для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємства Курсовая — Міжнародна ініціатива протидії корупційним відносинам на сучасному етапі Ответы на экзаменационные вопросы — международные экономические отношения Ответы на экзаменационные вопросы — международные организации Диплом — «Участие Украины в программе «Восточное партнерство» ЕС: перспективы и проблемы» Дипломная работа — «Ефективність проектів міжнародних організацій в Україні (на конкретних прикладах)» Реферат — «Аналіз міжнародної торгівлі Ірландії» Дипломная работа — «Управління експортної діяльності промислового підприємства на прикладі ВАТ Дипломная работа — «Організація зовнішньоекономічної діяльності в організаціях координаційного типу ЗТПП» Контрольная работа — «Проблемы европейской интеграции Украины. Влияние миграции рабочей силы на страны, которые импортируют и экспортируют рабочую силу» Курсовая работа — «Підвищення конкурентоспроможності підприємства ЗАТ "Оболонь" на ринку Польщі» Реферат — «Умови та особливості функціонування міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної економічної кризи» Курсовая работа — «Міграційна політика провідних країн світу»
Экономика предприятия
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)» Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж» Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике на ЗАО «НоваМоторс»» Курсовая работа — «Облік і аналіз створення і ліквідації підприємства» Курсовая — «Управление инвестиционной деятельностью предприятия» Реферат — «Теоретичний підхід до планування ефективності використання ресурсів підприємства» Статья — «Планування рівня ефективності використання ресурсів підприємства» Статья — «Забезпечення інноваційного процесу промислових підприємств України» Курсовая — «Механізм формування та застосування економічної діагностики в системі управління фінансовим забезпеченням підприємства» Курсовая — «Формування організаційно-економічного механізму ефективного використання іноваційного потенціалу підприємства» Диплом — «Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства» Курсовая — «Аналітична оцінка ефективності підприємницької діяльності (на прикладі підприємства «Оптім»)» Диплом — «Теоретические и практические аспекты управления ценообразования на промышленном предприятии (на примере ООО «ДАК»)» Курсовая — «Процес організації праці на підприємстві» Диплом — «Дослідження та оптимізація управління інвестиційними ресурсами підприємства на прикладі ТОВ ПФГ «СПАРТА»» Диплом — «Обгрунтування проекту підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства (на прикладі ТОВ «Едвенчер»)» Реферат — «Організація паблік релейшнз на підприємстві» Курсовая — «Інформаційні системи на підприємстві в умовах формування ринкового середовища» Курсовая — «Види та оцінка ризику у бізнесі» Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики на ТОВ «Студіо модерна»» Отчет по практике — «Управління інноваційною діяльністю на прикладі СП ТОВ «Кершер» (Автозаправка ТНК)» Курсовая — «Роль бізнес-планування в організації ефективної діяльності підприємства» Курсовая — «Сучасні напрямки ефективного використання енергентичних ресурсів підприємства» Курсовая — «Управління продуктивністю праці» Бизнес план — «Будівництво комплексу «Зелена Планета» з сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів в Орджонекідзевському районі м. Маріуполя Донецької області» Курсовая — «Управління розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «Дніпробуд»)» Курсовая — «Інвестиційна діяльність на виробничому підприємстві. Власні і зовнішні джерела підприємства» Дипломная работа — «Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку підприємства (на прикладі ВАТ «Київхліб»)» Контрольная работа — «Політика оплати праці на підприємстві» Курсовая работа — «Конкуренція як форма реалізації демократизму ринкової економіки» Дипломная (3-й раздел) — Управління платоспроможнісю підприємства (на прикладі ТОВ «ВС Парк») Курсовая — Аналіз собівартості продукції на підприємствах будівельного комплексу Курсовая — «Аналіз утворення прибутку підприємства та шляхи його підвищення» Курсовая — «Нормування оборотних коштів підприємства» Контрольная работа — «Аналіз підприємства ТОВ «Штефан»» Курсовая — «Анализ организационно-технического уровня предприятия. Анализ объемов производства и реализации продукции. Анализ себестоимости предоставляемых услуг. Анализ обобщающих показателей деятельности и деловой активности ЧП Сориус» Курсовая — «Цінова політика підприємства» Курсовая — «Фінансовий план підприємства (на прикладі ТОВ «Параллель-М ЛТД»)» Курсовая — «Ризикова стратегія в системі управління підприємством» Курсовая — «Аналіз дивідендної політики підприємства» Диплом — «Підвищення конкурентоспроможності підприємств по утилізації промислових відходів» Курсовая — «Економічне обгрунтування створення нового підприємства» Курсовая — «Антикризова система господарювання та шляхи виходу з економічної кризи конкретного підприємства» Курсовая — «Стратегія виходу підприємства на новий ринок» Диплом (2,3-й раздел) — «Обгрунтування та економічне забезпечення проекту розвитку підприємства» Диплом (2,3-й раздел) — «Конкурентоспроможність підприємства та обгрунтування стратегії її забезпечення (на прикладі ДП «Кондитерська корпорація ROSHEN»)» Статья — «Вплив інновацій на підприємстві як метод підвищення економічної ефективності аграрного сектору» Диплом (2-й раздел) — «Організація бюджетного процесу на підприємстві (на прикладі ТОВ «Альянс Холдинг»)» Диплом — Обгрунтування стратегії підвищення рентабельності діяльності підприємства Курсовая — Методи оцінювання фінансового стану підприємства Диплом — Обгрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва в умовах ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» Диплом — Обгрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва в умовах ПАТ «Дніпропетровський агрегаторний завод» Дипломная работа — «Обгрунтування інвестиційного проекту. Створення нового підприємства» Дипломная работа — «Розробка цінової політики та стратегії підприємства» Курсовая работа — «Планування та організація виробництва продукції» Научная статья — «Обгрунтування бізнес-моделей підприємства» Дипломная работа — «Обґрунтування бізнес-моделей підприємства» Курсовая работа — «Економічне обгрунтування проекту створення фітнес - центру» Курсовая работа — «Економічне обґрунтування проекту створення ювелірного магазину» Курсовая работа — «Поведінка підприємства на ринку монополістичної конкуренції» Курсовая работа — «Економічне обґрунтування проекту створення тренажерної зали» Дипломная работа — «Оцінювання рівня платоспроможності та ліквідності підприємства»

Дипломы в городах